Projecten ECKD

Lopende projecten van het Expertisecentrum Kritisch Denken

 • Werkplaats onderwijsonderzoek burgerschap: Democratisering van kritisch denken
  De Werkplaats Burgerschap richt zich op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Samen met (wetenschappelijke) onderzoekers en lerarenopleiders werken mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten hieraan.
  In dit onderzoek wordt samengewerkt met het ROC van Twente, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. De werkplaats staat onder leiding van dr. Laurence Guérin en wordt gecoördineerd door Daan van Riet.

 • Onderwijsonderzoek naar docentgedrag
  Het ECKD onderzoekt welke interventies van docenten helpen om studenten te stimuleren kritisch te denken. Evenals er wordt gekeken naar secundaire voorwaarden in een bredere context, denk aan inrichting lokaal, gebouw, management en invloed van beleid.

 • Kritisch denken met kunst i.c.m. beroepscontext en de Nederlandse taal
  In samenwerking met het Nijntje Museum wordt leren kritisch te denken verbonden aan de beroepscontext van studenten Pedagogisch Werk & Onderwijs. Deze pilot heeft als doel om te onderzoeken of musea een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden in maatschappelijke context, waarbij het museum een contextrijke omgeving biedt voor het beroep van de student. Dit onderzoek wordt samen met LKCA vormgegeven en uitgevoerd.

Afgeronde projecten

 • Verpleegkunde BBL bij het ROC Midden Nederland
  Saskia van Hamersveld heeft namens het ECKD intensief ondersteund bij het herontwerp van de opleiding Verpleegkunde van het ROC Midden Nederland. Het betrof de BBL-variant in samenwerking met het UMC Utrecht. Door de opleiding is gekozen voor kritisch denken als rode draad door het curriculum. Als ECKD hebben we onderzoek gedaan naar kritisch denken bij verpleegkunde, dit betrof een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Resultaat is een advies voor de onderwijsontwikkelaars die het curriculum vaststellen en didactische handvatten voor docenten.
 • Laboratoriumonderwijs bij ROC Midden Nederland
  Silvia Leijtens heeft namens het ECKD de verbinding gelegd tussen loopbaanbegeleiding en het inhoudelijke laboratoriumonderwijs middels kritisch denken. Resultaat is een aantal lessen die docenten nu geven.
 • Ethiek bij het Sport College van ROC Midden Nederland
  Het ECKD heeft op afstand het Sport College ondersteund in het vormgeven van een module ethiek voor studenten Sport & Bewegen van het Sport College. Alle studenten krijgen nu onderwijs in ethiek in het kader van burgerschap.
 • Begeleidingsstijlen bij een Escape Room en de invloed op plezier in kritisch denken bij het Welzijn College van ROC Midden Nederland
  Nina Stojanovich heeft een pilot gedaan door het inzetten van de werkvorm Espace Room, ze heeft gekeken naar verschillende interventies van docenten en hun wijze van begeleiden. Vervolgens keek ze naar de kritische denkvaardigheden en het plezier in het denken. Resultaat is dat de vaardigheden verbeterden bij een coachende manier, maar het plezier op korte termijn hier verminderde. De studenten die begeleid werden door een docent die mijlpalen stelde hadden meer succeservaringen achter elkaar en daardoor meer plezier, hun kritische denkvaardigheden waren niet verbeterd.