Praktijkovereenkomst

Beroepspraktijkvorming (BPV=stage) is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. Als je begint met de beroepspraktijkvorming bij een door het landelijk Kenniscentrum erkend leerbedrijf, dan teken je een praktijkovereenkomst (POK). Het is een overeenkomst tussen de student, de onderwijsinstelling en de instelling waar je de beroepspraktijkvorming gaat volgen (of werkgever bij bbl-studenten). Hierin zijn de rechten en plichten van de student, de onderwijsinstelling en de BPV-instelling/werkgever vastgelegd. De praktijkovereenkomst wordt bij de bol-opleiding aan het begin van de BPV-periode ondertekend door de student, school en BPV-instelling. Bij de bbl-opleiding aan het begin van de studie door de eerder genoemde partijen. In de POK staat onder andere:

  • dat je werkgever/stagebieder de directe begeleiding van beroepspraktijkvorming van de opleiding uitvoert
  • wie je praktijkopleider is
  • wie je bpv-docent (praktijkbegeleider) is
  • om welke opleiding het gaat
  • de periode van de beroepspraktijkvorming, dus begin- en einddatum
  • de omvang van de beroepspraktijkvorming, dus om hoeveel uur het gaat

Wissel je van werkgever/stage-aanbieder, dan moet er een nieuwe POK worden afgesloten.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: