Startbaan

Jong, talentvol en een vliegende start(baan)

Elk schooljaar zetten we sterk in op een degelijk en aantrekkelijk inwerk- en professionaliseringsprogramma voor startende docenten. Dit programma noemen we Startbaan. Goed opgeleide en optimaal ingewerkte jonge docenten zijn tenslotte van groot belang voor de kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs nu en in de toekomst.

Doelgroep
Docenten (ex-DIO) zonder werkervaring die net (uiterlijk 1 jaar) mét een diploma van de lerarenopleiding komen. (DIO's die in de laatste fase van afstuderen zitten en een aanstelling als instructeur krijgen stromen in zodra zij een diploma hebben).

Een goede Start(baan) zorgt er voor dat onze nieuwe medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zo wordt het nóg #betermetjou!

Hoe ziet het traject eruit?
Voor de startende docent ziet dit begeleidingstraject er als volgt uit:

  • 0,1 fte vrije ruimte voor inwerktraject en verdere professionalisering 
  • extra tijd voor lesvoorbereiding, inwerken in lesmethodes, lesbezoeken bij collega's, bedrijfsbezoek, beeldcoaching, e.d. De invulling van dit inwerk/scholingsdagdeel vindt in overleg met de manager plaats.
  • Bij de invulling van de normjaartaak van de startende docent maken we afspraken, waarbij we het aantal lessen en taken afstemmen op de kwaliteit en de ontwikkelingsdoelen van de betreffende startende docent.

Binnen deze vrije ruimte vallen de bijeenkomsten van Startbaan.

  • De startende docent neemt actief deel aan deze bijeenkomsten.
  • De inhoud van de bijeenkomsten (thema's en/of intervisie) wordt bepaald door de deelnemers.
  • Het begeleidingstraject duurt twee jaar.

Elke startende docent krijgt daarnaast een werkbegeleider/mentor met wie hij of zij frequent contact heeft. Dit is een gecertificeerde werkbegeleider. De schoolopleider kan bij de toewijzing van de werkbegeleider een adviserende rol spelen.
De startende docent formuleert samen met zijn manager en de werkbegeleider/mentor een aantal leerdoelen, waaraan in het nieuwe jaar gewerkt zal worden. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: