Professionalisering

ROC Academie

Onze ROC Academie ondersteunt medewerkers in hun ontwikkeling en professionalisering. Medewerkers kunnen daar terecht voor (team)trainingen, opleidingstrajecten, werkateliers, conferenties, coaching en intervisie. Centraal staan de eigen leervragen en de koppeling met de werkpraktijk. De ROC Academie zet een mix van interne en externe opleiders en begeleiders in.

Extra begeleiding (startende) docenten

Elk schooljaar zetten we sterk in op een degelijk en aantrekkelijk inwerk- en professionaliseringsprogramma voor startende docenten. Dit programma noemen we Startbaan. Goed opgeleide en optimaal ingewerkte jonge docenten zijn tenslotte van groot belang voor de kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs nu en in de toekomst.

Performance cyclus

Wij hebben aandacht voor de inzet, de kwaliteit van het werk en de resultaten die onze medewerkers leveren via de performance cyclus. Dit houdt in dat we, naast dagelijkse contacten, regelmatig wat formeler de tijd nemen om te praten over het werk nu, en de beroepsmatige mogelijkheden en wensen voor de nabije toekomst.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: