Professionalisering

ROC Academie

We vinden het belangrijk dat je jezelf ook ontwikkelt. Afspraken daarover maak je met je leidinggevende. Je kunt daarbij ook het aanbod van de ROC Academie benutten. De ROC Academie draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van al onze medewerkers met een actueel professionaliseringsaanbod, zowel in digitale vorm als ons interne aanbod trainingen en workshops. De ROC Academie zet daarbij een mix van interne en externe opleiders en begeleiders in. De ROC Academie pakt leervragen op die:

  • De strategie en koers van ROCMN ondersteunen, komende jaar zal de focus hierin vooral liggen op studentsucces thema's, leiderschapsontwikkeling en duurzame ontwikkeling;
  • Het beroepsbeeld van de docent ondersteunen èn waarop een organisatiebrede behoefte bestaat: denk aan thema's als examinering, blended lessen ontwikkelen en op dit moment afstandsleren.

Dit doen we door onder andere het organiseren van de ROCMN Leerdagen, leernetwerken faciliteren en het Startbaanprogramma.

Extra begeleiding (startende) docenten

Elk schooljaar zetten we sterk in op een degelijk en aantrekkelijk inwerk- en professionaliseringsprogramma voor startende docenten. Dit programma noemen we Startbaan. Goed opgeleide en optimaal ingewerkte jonge docenten zijn tenslotte van groot belang voor de kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs nu en in de toekomst.

Performance cyclus

Wij hebben aandacht voor de inzet, de kwaliteit van het werk en de resultaten die onze medewerkers leveren via de performance cyclus. Dit houdt in dat we, naast dagelijkse contacten, regelmatig wat formeler de tijd nemen om te praten over het werk nu, en de beroepsmatige mogelijkheden en wensen voor de nabije toekomst.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: