Opleidingsschool ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is één van de twee officieel door het ministerie van OCW erkende opleidingsscholen in het MBO van Nederland. Opleidingsscholen zijn partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen (po-vo-mbo) waarin o.a. gezamenlijk het stageprogramma wordt ontwikkeld. ROC Midden Nederland heeft sinds vele jaren een intensief partnerschap met Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht.  

Hoge kwaliteit opleidingsschool

ROC Midden Nederland is in het bezit van het Keurmerk Opleidingsscholen dat binnen de regio Midden Nederland wordt gehanteerd. Voor studenten van de lerarenopleiding betekent dit dat de organisatie van de stage en de begeleiding en beoordeling van goede kwaliteit is. En dat blijkt uit diverse enquêtes: alle werkplekbegeleiders van ROC Midden Nederland zijn opgeleid en gecertificeerd, en worden, net als de stage, door de HU-studenten hoog gewaardeerd.

Docent ICT tijdens praktijkles
Docent ICT in praktijkles

Werkplekleren docenten in opleiding

We onderscheiden drie rollen in de opleidingsschool:

  1. Schoolopleider: doet de algemene coördinatie van het Werkplekleren, matcht de student en de werkbegeleider en voert de regie over het begeleidingsproces
  2. Instituutsopleider: begeleidt de student vanuit Instituut Archimedes
  3. Werkplekbegeleider: begeleidt de student op de leerwerkplek, maakt deze wegwijs, observeert lessen en voert wekelijks een begeleidingsgesprek.
We bieden een stagevergoeding aan DIO’s. Studenten die een minor rekenen volgen of hebben gevolgd, hebben bij ons een pré.

Beroepsproducten en DIO talentprijs

Eén van de doelen van de Opleidingsschool is dat de student op een onderzoekende en kritische wijze leert werken aan onderwijsverbetering. Dit doet een DIO door drie keer in de opleiding een beroepsproduct te ontwikkelen. Dit is een lessenserie of training die relevant is voor het team, de afdeling, een college of voor ROC MN in brede zin, en die aansluit bij actuele en gefundeerde kennis. Ook reikt ROC Midden Nederland elk jaar de prijs uit voor het meest innovatieve beroepsproduct, ontwikkeld door een docent in opleiding. Doel hiervan is om te laten zien welke onderwijsinnovaties studenten realiseren.

Stage vacatures

Voor de HU studenten: onze DIO-vacatures zijn te vinden op de pagina 'On Stage' van de HU (account verplicht).

Voor studenten van lerarenopleidingen in ict, technische beroepen, Nederlands en (bedrijfs)economie van andere hogescholen: Mail voor beschikbare vacatures naar r.koops@rocmn.nl.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met onze schoolopleiders, dat kan ook:

  • Gezondheidszorg College en Welzijn College in Utrecht - Marlies van Gendt,  m.vangendt@rocmn.nl
  • Beauty College, Sport College en Creative College in Utrecht - Robert Blokdijk, r.blokdijk@rocmn.nl
  • Horeca & Toerisme College en VAVO Lyceum - Agaath Groeneveld, a.groeneveld@rocmn.nl
  • Business & Administration College Utrecht - Ad Zwart, a.zwart@rocmn.nl
  • Business & Administration College, Gezondheidszorg College en Welzijn in Amersfoort - Monique van Loon, m.vloon@rocmn.nl
  • Media, Design & ICT College, Sport College, Tech College, Bouw & Interieur College in Amersfoort - Ilse Kelderman, i.kelderman@rocmn.nl
  • Tech College, Bouw & Interieur College, Automotive College, ICT College en Veiligheid & Defensie in Nieuwegein - Marlous Warmerdam, m.warmerdam@rocmn.nl

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: