Klacht of compliment

ROC Midden Nederland streeft naar zo goed mogelijk onderwijs en een prettige leeromgeving en hoopt dat bij elke student de opleiding naar wens verloopt. Toch kunnen er situaties voorkomen die leiden tot ontevredenheid. Om die goed te behandelen bestaan er klachtenregelingen.

Algemene klacht

Een student kan zijn klacht eerst bespreken met de betrokken student, docent, mentor, conciërge of andere medewerker. Komen de partijen en samen niet uit? Dan kan de student om hulp vragen bij zijn LOB/Studentcoach. Als deze stap ook geen oplossing biedt, dan kan de student zijn klacht indienen via het online klachtenformulier. In het Studentenstatuut staat de complete regeling.   

Examenklachten

Heb je een klacht over de (uitslag van) toetsen of examens? Deze klacht(en) kun je hier melden. Doe dit binnen tien schooldagen na de bekendmaking van een resultaat of na een besluit van de Examencommissie. Als je je klacht later indient, wordt hij wel in behandeling genomen, maar kun je uiteindelijk niet meer in beroep tegen de afhandeling van je klacht bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Bij de Commissie van Beroep voor de Examens kun je schriftelijk beroep aantekenen. Doe dit binnen tien schooldagen na de bekendmaking van een resultaat of na een besluit van de Examencommissie. De complete regeling voor Klacht en Beroep kun je vinden in het Examenreglement.

Klachten over ongewenst gedrag

Elke student heeft recht op een veilig werkklimaat. Geen enkele vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, racisme, radicalisme, agressie en geweld, en pesten is dan ook binnen ROC Midden Nederland toelaatbaar. Een student die een klacht heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van zijn college of VAVO Lyceum. In Klachtenbehandeling studenten inzake ongewenst gedrag staat de complete regeling.  

Complimenten

Ben je erg tevreden of wil je ons complimenteren? We horen het graag. Laat het ons weten waar je blij mee bent!
Ik deel mijn compliment