Internationale projecten

ROC Midden Nederland is actief deelnemer aan of soms zelfs coördinator van diverse internationale onderwijsprojecten. Een deel van de projecten worden mogelijk gemaakt via het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie, zie ook de website van ErasmusPlus

VITALity for the Future

VITALity for the Future is een Europese samenwerking voor Positieve Gezondheid. Dit internationale project is er op gericht om vitaliteit en positieve gezondheid in Europees verband verder te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs. Dit doen we samen met partners afkomstig uit verschillende organisaties in Nederland, Oostenrijk, Finland, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Kijk voor meer informatie op www.vitalityforthefuture.eu

NAVE2 

Nave2 is een project die draait om het ontwikkelen van een strategische agenda voor het partnerschap. Het ontwikkelen van een model voor internationale netwerkontwikkeling in het beroepsonderwijs door een gedegen omschrijving van het proces.

Project Excellentie Landstede

Wij zijn gevraagd om te participeren in dit project met verder partners uit Finland, Denemarken en Spanje.

Dit project is een aanloop naar een grotere aanvraag omtrent excellentie in het MBO in Europa. Een thema dat steeds relevanter wordt ook voor de Europese Commissie. Dit project heeft als doel om in de vorm van een vooronderzoek meer inzicht te krijgen hoe excellentie wordt gezien in de verschillende landen vanuit het oogpunt van organisatie, docent en student.

Innovation Garages

“Innovation Garages of Garages” een samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs en bedrijven in, naast Italië, ook Zweden, Litouwen en Nederland, gaat daarom trainingen voor duurzame mobiliteit en autonome technologieën ontwikkelen voor zowel professionals als voor monteurs in opleiding. Trainingen die samen met de automotive sector worden ontwikkeld en die uitgaan van probleemgestuurd leren in een praktijkgerichte omgeving. Daarvoor worden praktijklokalen omgebouwd naar “innovation garages” waarbij het leren in een realistische context kan plaatsvinden. Deze trainingen worden uitgebreid getest waarbij ook veel aandacht is voor veiligheid aangezien het omgaan met deze hoog-voltage systemen extra en nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Het partnerschap kan hierbij gebruikmaken van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld de partner Volvo Trucks samen met Technische school van Gotenburg. Volvo Trucks heeft aangegeven dat ze vanaf 2023 een volledige range elektrische vrachtwagens gaan aanbieden. In Italië zijn de IIS A. Ferrari school en de technische hogeschool ITS Maker partners en via hun belangrijke partijen in de automotive sector in noord-Italië zoals Lamborghini, Ferrari en Maserati. Zo gaf de manager van de afdeling prototypes van Lamborghini een presentatie tijdens de kick-off in december. De partners vanuit Litouwen zijn de Automobile High School en de grootste dealership van VAG in het land. In Nederland zijn ROC Midden Nederland en Innovam aangesloten, twee organisaties met niet alleen veel kennis en ervaring in het opleiden van (aanstaande) monteurs, maar ook met het netwerk om de resultaten van het project beschikbaar te kunnen stellen aan de automotive sector in Nederland. Meer informatie kun je opvragen bij Norbert Ruepert.

Virtual exchange

Door de corona pandemie zijn de mogelijkheden voor en de ervaring in online samenwerking enorm toegenomen. Voor internationalisering is dit een belangrijke en gunstige ontwikkeling, enerzijds omdat daarmee meer studenten op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met internationale samenwerking en anderzijds omdat op deze wijze ook een goede invulling kan worden geven aan een meer duurzame vorm van internationalisering. Op dit moment zijn er al allerlei initiatieven opgestart om Virtual Exchange projecten te ontwikkelen: bij BAC Utrecht (IBS, Handel, e-Commerce) en bij Techniek (Transport & Logistiek en Mechatronica). Deze projecten worden ontwikkeld in samenwerking met onze Europese partners zoals Spanje, Italië en Finland maar ook met een Amerikaanse partner. Meer informatie kun je opvragen bij Norbert Ruepert.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: