Internationale projecten

ROC Midden Nederland is actief deelnemer aan of soms zelfs coördinator van diverse internationale onderwijsprojecten. Een deel van de projecten worden mogelijk gemaakt via het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie, zie ook de website van ErasmusPlus

VITALity for the Future

VITALity for the Future is een Europese samenwerking voor Positieve Gezondheid. Dit internationale project is er op gericht om vitaliteit en positieve gezondheid in Europees verband verder te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs. Dit doen we samen met partners afkomstig uit verschillende organisaties in Nederland, Oostenrijk, Finland, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Kijk voor meer informatie op www.vitalityforthefuture.eu
 

Erasmus project Inclusive Mobility NAVE2

NAVE2 is een netwerk van scholen voor beroepsonderwijs in Italië, Spanje, Finland en Nederland dat op initiatief van ROCMN is opgericht om de internationale samenwerking te bestendigen en te verbreden. Het betreft hier partners die al jaren met elkaar samenwerken en die breed pallet aan opleidingen hebben zodat er op een breed front contacten kunnen groeien.

In 2019 heeft het netwerk een Erasmus Plus project ontwikkeld om kwetsbare jongeren meer kansen te bieden op internationale uitwisseling. Deze groep blijft namelijk sterk achter bij andere doelgroepen in het netwerk en in Europa als geheel. Een van de prioriteiten van het Erasmus programma is dan ook inclusieve mobiliteit. Het programma biedt daar nu ook aanvullende mogelijkheden voor zoals kortere duur van het verblijf en de mogelijkheid om extra begeleiding mee te nemen.

In het NAVE2 project hebben we nu de intentie om in het najaar een test te doen met blended mobiliteit voor studenten niveau 1 en 2. Blended betekent dat studenten in september via online samenwerking kennisgaan maken met studenten in de andere landen en met het ontvangende land. Vervolgens gaan ze dan na de herfstvakantie in tweetallen met een begeleidende docent voor de duur naar twee weken naar een van de partnerlanden. In die periode komen er ook tweetallen met docent bij ons op bezoek.

Vanuit ROC MN zijn er drie opleidingen betrokken bij de samenwerking:
Transport & logistiek niveau 1 en 2 (Nieuwegein)
Servicemedewerker niveau 2 (Amersfoort)
Mechatronica niveau 2 (Amersfoort)

Op basis van deze pilot wordt een stappenplan gemaakt dat behulpzaam kan zijn bij het structureel maken van deze mobiliteit en bij het uitbreiden breiden naar andere opleidingen niveau 1 & 2.
 

Project Excellentie Landstede

Wij zijn gevraagd om te participeren in dit project met verder partners uit Finland, Denemarken en Spanje.

Dit project is een aanloop naar een grotere aanvraag omtrent excellentie in het MBO in Europa. Een thema dat steeds relevanter wordt ook voor de Europese Commissie. Dit project heeft als doel om in de vorm van een vooronderzoek meer inzicht te krijgen hoe excellentie wordt gezien in de verschillende landen vanuit het oogpunt van organisatie, docent en student.
 

Innovation Garages

“Innovation Garages of Garages” een samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs en bedrijven in, naast Italië, ook Zweden, Litouwen en Nederland, gaat daarom trainingen voor duurzame mobiliteit en autonome technologieën ontwikkelen voor zowel professionals als voor monteurs in opleiding. Trainingen die samen met de automotive sector worden ontwikkeld en die uitgaan van probleemgestuurd leren in een praktijkgerichte omgeving. Daarvoor worden praktijklokalen omgebouwd naar “innovation garages” waarbij het leren in een realistische context kan plaatsvinden. Deze trainingen worden uitgebreid getest waarbij ook veel aandacht is voor veiligheid aangezien het omgaan met deze hoog-voltage systemen extra en nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Het partnerschap kan hierbij gebruikmaken van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld de partner Volvo Trucks samen met Technische school van Gotenburg. Volvo Trucks heeft aangegeven dat ze vanaf 2023 een volledige range elektrische vrachtwagens gaan aanbieden. In Italië zijn de IIS A. Ferrari school en de technische hogeschool ITS Maker partners en via hun belangrijke partijen in de automotive sector in noord-Italië zoals Lamborghini, Ferrari en Maserati. Zo gaf de manager van de afdeling prototypes van Lamborghini een presentatie tijdens de kick-off in december. De partners vanuit Litouwen zijn de Automobile High School en de grootste dealership van VAG in het land. In Nederland zijn ROC Midden Nederland en Innovam aangesloten, twee organisaties met niet alleen veel kennis en ervaring in het opleiden van (aanstaande) monteurs, maar ook met het netwerk om de resultaten van het project beschikbaar te kunnen stellen aan de automotive sector in Nederland. Meer informatie kun je opvragen bij Norbert Ruepert.
 

Virtual exchange

Door de corona pandemie zijn de mogelijkheden voor en de ervaring in online samenwerking enorm toegenomen. Voor internationalisering is dit een belangrijke en gunstige ontwikkeling, enerzijds omdat daarmee meer studenten op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met internationale samenwerking en anderzijds omdat op deze wijze ook een goede invulling kan worden geven aan een meer duurzame vorm van internationalisering. Op dit moment zijn er al allerlei initiatieven opgestart om Virtual Exchange projecten te ontwikkelen: bij BAC Utrecht (IBS, Handel, e-Commerce) en bij Techniek (Transport & Logistiek en Mechatronica). Deze projecten worden ontwikkeld in samenwerking met onze Europese partners zoals Spanje, Italië en Finland maar ook met een Amerikaanse partner. Meer informatie kun je opvragen bij Norbert Ruepert.
 

VOXPOP

VOXPOP is een Erasmus Plus strategisch partnerschapsproject gericht op burgerschap. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de startup Civinc die een tool heeft ontwikkeld om studenten die tegengestelde meningen hebben anoniem met elkaar in gesprek te brengen om daardoor vooroordelen en tegenstellingen af te bouwen. Het doel van dit project is er een Europese versie van te bouwen. Op deze wijze worden doelstellingen van burgerschap en internationalisering (meer virtuele samenwerking) samengebracht.

Het partnerschap bestaat naast de NL-partners: Civinc en de Universiteit van Amersterdam uit partners uit Italië, Portugal en Roemenië.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: