Internationale projecten

ROC Midden Nederland is actief deelnemer aan of soms zelfs coördinator van diverse internationale onderwijsprojecten. Een deel van de projecten worden mogelijk gemaakt via het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie, zie ook de website van ErasmusPlus

Junior on the job Coach (JJC)

Junior on the job Coach is een Europees Erasmus Plus ontwikkelproject met een looptijd van 2,5 jaar. Het is 1 oktober 2016 gestart en het kan het bij ROC Midden Nederland bestaande concept van Junior on the job Coach verder versterken en in Europa verspreiden. Dat gebeurt aan de ene kant door met de partners een goede beschrijving te maken van de competenties van een junior coach en een bijbehorende Europese training te ontwikkelen, zodat de junior coaches in aanmerking kunnen komen voor Europese certificering. 

Aan de andere kant zal dit traject verder verspreid worden in Europa en zullen ook nadrukkelijk bedrijven betrokken worden in het certificeringsproces. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners onder andere het ministerie van onderwijs van de deelstaat Navarra (Spanje), BFI in Oostenrijk, CPIP in Roemenië en Cambridge Regional College in Engeland. 

SOLA

Sola staat voor Simple Open Learning Advancement en is een project dat zich richt op de toeristische branche in de Europese Gemeenschap. Momenteel is het aanbod van online en gecombineerd onderwijs voor deze sector zeer beperkt en dan nog alleen in het Engels beschikbaar. Via de ontwikkeling van op ICT gebaseerde didactische methoden, kennismateriaal en cursussen gaat dit project daar verandering in aanbrengen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke grondslag. het project is afgerond. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI in Oostenrijk, AHE in Polen, IFOA in Italië, UAD Madrid, ISEQ Portugal, Link&Link Duitsland en Tempo Training Tsjechië. 

ESG A Serious Game

ESG A Serious Game lanceert een online game waarmee studenten in het beroepsonderwijs ondernemersvaardigheden kunnen trainen die worden ingezet in een internationale omgeving. Eén van de ESG producten is een competentieprofiel waarmee de vaardigheden en de kennis die ondernemers en medewerkers nodig hebben in kaart worden gebracht. Dit profiel is gebaseerd op de input van een grote groep ondernemers en managers.  Het project is afgerond in januari 2017. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI Oostenrijk, Cambridge Regional College, OHK Hodinin, Gobierno de Navarra, Kent & McGill. Meer informatie is te vinden op www.enterprisegame.eu

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: