Expertisecentrum Kritisch Denken

Het Expertisecentrum Kritisch Denken (ECKD) is ondersteunend aan het beroepsonderwijs. Onder leiding van Daan van Riet werkt het ECKD aan projecten, onderzoek en professionalisering.

Het beroepsonderwijs is meer dan alleen het toetsen van beroepscompetenties. Het doel van onderwijs is leren denken, het doel van beroepsonderwijs is leren denken in de context van het beroep. Waarbij het ECKD er vanuit gaat dat we onze studenten als mens moeten zien en het beroep in relatie tot de wereld. We leren een student geen rol alleen. Een beroep uitoefenen gebeurt altijd in de context van bijvoorbeeld burgerschap. We kunnen dit niet los van elkaar zien.

Het ECKD werkt vanuit de visie van ROC Midden Nederland: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig. Het ECKD helpt om meer grip te krijgen op het begrip kritisch denken en beweegt zich als praktische partner door het onderwijsveld. 

In het Expertisecentrum werken we samen met docenten uit verschillende colleges en branches. We werken met de culturele sector en studenten aan verdieping van bijvoorbeeld kunst. Met andere roc’s en practoraten wordt gewerkt aan onderwijsonderzoek, kritisch denken middels Virtual Reality en ander onderwijsmateriaal. Het ECKD experimenteert, verkent, probeert, valt, staat op en deelt.

Ons team

Het Expertisecentrum Kritisch Denken bestaat uit een team van medewerkers die allen werkzaam zijn bij ROC Midden Nederland in diverse functies, van docent tot communicatieadviseur.

Zij stellen zich graag voor!
Lees verder

Projecten

In de toekomst worden er specifieke vaardigheden van studenten verwacht. Door middel van onze diensten en onze kenniskring willen wij hierop inspelen en daarmee een blijvende bijdrage leveren. Samen met partners bouwen wij in projectvorm aan de toekomst. Kom meer te weten over zowel onze lopende projecten als de afgeronde succesverhalen.
Lees verder

Agenda

We organiseren vanuit het ECKD samen met andere roc's, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties elk jaar verschillende conferenties en bijeenkomsten.

Jaarlijks is er een MBO Festival. Ook zetten we een kenniskring op.
Lees verder