Over ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht.

Wij verzorgen met zo’n 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 20.000 studenten en cursisten. Ons brede aanbod is ondergebracht in dertien vakcolleges in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het zijn plekken waar persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en kwaliteit centraal staat. Waar we samenwerken, kennis delen en elkaar inspireren. 

Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties bieden we onderwijs dat goed aansluit op de (toekomstige) beroepspraktijk. We slagen in onze opdracht als onze studenten en de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden tevreden zijn over ons onderwijs.

"Men beseft het niet, maar alles is mbo"
Paul van Maanen, Voorzitter College van Bestuur

Visie

Kennis en vaardigheden zijn de vitale ingrediënten voor beroeps-beoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. We stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. We versterken hun ambities en sociaal functioneren. We zetten hun potentieel om in persoonlijke groei.

Profiel

ROC Midden Nederland staat voor actueel en relevant onderwijs. Ons onderwijs maken we samen; in co-creatie met het beroepenveld waarvoor we onze studenten opleiden.
Lees meer over ons profiel

Missie

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs. We richten ons op het kwalificeren van mensen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid. Met ons onderwijs bieden we perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. We zijn maatschappelijk dienstbaar en professioneel in klantgerichtheid. We zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving.

Kernwaarden

ROC Midden Nederland is een community met de kernwaarden nieuwsgierig, ondernemend en persoonlijk. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden.

  • Nieuwsgierig

Wij willen weten hoe het zit. Wat de ander beweegt. Welke vragen iemand heeft en welke dromen. We willen weten wat er gebeurt in onze omgeving. Omdat we zo kunnen anticiperen op wat er speelt. Omdat we alleen zo actueel en relevant onderwijs kunnen bieden. 

  • Ondernemend 

Wij zoeken naar manieren om het nog beter te doen. Naar wegen die nieuwe verbindingen maken. We zijn hierin doortastend en een tikkeltje eigenwijs. Wij worden warm van het succes van onze studenten en het werkveld voor wie wij bestaan. 

  • Persoonlijk 

We bieden onze studenten een betrokken en persoonlijke omgeving. Ons onderwijs staat in het teken van ontdekken en ontwikkelen van talenten. We doen dat door de talenten te verbinden met inspirerende bedrijven en instellingen in het werkveld.

Jaarverslagen ROC Midden Nederland