Spijbelen en voortijdig schoolverlaten aanpakken

Het terugdringen van studenten die hun school voortijdig verlaten is een van de speerpunten van ons kabinet en van ROC Midden Nederland.

We werken dus nauw samen met de gemeente, we stimuleren vroege aanmelding en controleren het verzuim, maar we zetten ook in op loopbaanbegeleiding. Daarnaast is intensieve interne samenwerking tussen de opleidingen belangrijk om doorstroom mogelijk te maken.

Met vervroegde inschrijving voorkomen we de uitval van leerlingen tussen vmbo en mbo: jongeren krijgen meer hulp bij hun studiekeuze en er is tijd voor een goede overdracht. We werken samen met vmbo-scholen in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding waarbij we jongeren inzetten.

Het aantal uitvallers bij ROC Midden Nederland is de afgelopen jaren met 10% gedaald. In 2012 moet het aantal voortijdig schoolverlaters halveren. Meer studenten moeten een startkwalificatie halen: een mbo-diploma op niveau 2. In Nederland ga je wettelijk verplicht naar school tot je een startkwalificatie hebt. Met een goede opleiding en een diploma maak je meer kans op de arbeidsmarkt. Zo is het makkelijker een (betaalde) baan te krijgen én te houden.

De kwaliteit van ons onderwijs blijft het belangrijkste. ROC Midden Nederland staat voor sterk en aantrekkelijk beroepsonderwijs. Kwaliteit helpt om het aantal uitvallers omlaag te brengen.

Bekijk het hieronder het filmpje Spijbelspijt over verzuim in het mbo!