Extra ondersteuning voor uw kind door Studie & Loopbaancentrum

Goed onderwijs alleen en onze basisbegeleiding is soms niet voldoende voor studiesucces. Uw kind heeft bijvoorbeeld een stoornis, handicap of chronische ziekte. Het Studie & Loopbaancentrum (SLC) geeft uw kind in dat geval extra ondersteuning.

Waaruit bestaat de extra ondersteuning?

Uw kind kan terecht voor:

  • trainingen op het gebied van omgaan met toetsvrees, assertiviteit of om de studievaardigheden te vergroten
  • schoolmaatschappelijk werk als de studie lijdt onder problemen thuis of op school
  • ondersteuning van uw kind bij leerproblemen of een handicap en als er ondersteuning nodig is met taal en/of rekenen
  • advies  bij coachingstrajecten tijdens de stage
  • online informatie, Check it: soms zijn er zaken waar de student niet helemaal uitkomt. Door bijvoorbeeld schulden, slaapproblemen of vragen over de studie. Dit kan worden besproken met de loopbaanbegeleider of er kan zelf informatie en hulp worden gezocht via Check it. Gemakkelijk, anoniem en 24 uur online.  Op Check it staat veel informatie en er kan contact worden gelegd met een schoolmaatschappelijk werker, de BBL werkcoach en het Financiële spreekuur voor studenten van ROC Midden Nederland. Zo houden ze zelf de regie in handen. Check it is te vinden via Blackboard.

Lees ook over Passend Onderwijs.

Hoe werkt het?

Bij het SLC bekijken we goed hoe de beperking van uw kind hem belemmert in goede deelname aan onderwijs, werkplekleren en/of examinering. Op basis daarvan bepalen we welke ondersteuning uw kind nodig heeft om die belemmering weg te nemen. Dit zetten we in een individueel ondersteuningsplan (ook wel: onderwijszorgarrangement genoemd). Gedurende het opleidingstraject evalueren we het ondersteuningsplan: werkt het, helpt het uw kind voldoende, zijn er aanpassingen nodig? Want extra ondersteuning is geen doel op zich, we geven die alleen als het nodig is. De hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt uw kind om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen. Deze extra ondersteuning vindt plaats in de opleiding en bij het SLC.