Basisbegeleiding voor elke student

We doen een beroep op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze studenten, maar dat betekent natuurlijk niet dat zij alles zelf moet uitzoeken. Integendeel. Bij ROC Midden Nederland kan uw kind rekenen op begeleiding. Dit basisaanbod geldt voor elke student.

Het basisaanbod

  • Elke student heeft een loopbaanbegeleider. De student en loopbaanbegeleider houden samen in voortgangsgesprekken een goed overzicht over het opleidingstraject. De loopbaanbegeleider is de contactpersoon voor als uw kind of u vragen heeft over zijn/haar opleiding;
  • De loopbaanbegeleider kan het Studie & Loopbaancentrum inschakelen om te vragen om met u en uw kind mee te denken als het belangrijk is om uw kind weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs;
  • Deelname aan heroriëntatie- en keuzegesprekken als uw kind twijfelt of hij de juiste studie heeft gekozen en nog niet weet wat hij wil of als hij zich wil oriënteren op een vervolgopleiding;
  • Extra ondersteuning als uw kind moeite heeft met taal en rekenen;
  • Aangepaste toetsing en examinering voor studenten met een beperking zoals een stoornis, handicap of chronische ziekte die hen belemmert in het leerproces. Denk aan dyslexie, dyscalculie, ADHD , slechthorendheid, slechtziendheid, motorische problematiek, chronische ziekte etc.

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Het Studie & Loopbaancentrum kan hierbij helpen.