Studiefinanciering

Wanneer krijgt uw kind studiefinanciering?

Is uw kind ouder dan 18 jaar en volgt hij/zij een voltijd bol-opleiding, dan kan uw kind gebruik maken van studiefinanciering.

Waar bestaat studiefinanciering uit?

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een ov-jaarkaart. De basisbeurs en ov-jaarkaart zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet uw kind extra aanvragen. De hoogte van een aanvullende beurs is afhankelijk van uw inkomen. Aanvullende beurs voor uw kind berekenen? Dat kunt u op de website van DUO berekenen.

Hoelang heeft uw kind recht op studiefinanciering?

Vier jaar lang krijgt uw kind een beurs. Daarna is het mogelijk om nog 3 jaar te lenen en gebruik te maken van een ov-jaarkaart. Voor een specialistenopleiding kan uw kind extra studiefinanciering krijgen (maximaal 2 jaar). De  studiefinanciering moet  wel binnen 10 jaar worden opgebruikt.

Studiefinanciering: gift of lening?

Volgt uw kind een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Volgt uw kind een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als uw kind het diploma binnen 10 jaar haalt. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs': haalt uw kind geen diploma, dan moet alles worden terugbetaald: de basisbeurs, de aanvullende beurs en de ov-jaarkaart. Alleen de aanvullende beurs over de eerste 12 maanden met studiefinanciering mag uw kind altijd houden.

Ov-jaarkaart

Bij het aanvragen van studiefinanciering heeft uw kind ook de mogelijkheid om een ov-jaarkaart aan te vragen. Zo kan uw kind gratis reizen met de bus, tram en trein door heel Nederland. Vanaf januari 2017 hebben ook mbo-studenten onder de 18 jaar recht op een ov-jaarkaart. Volgt uw kind een mbo-opleiding op niveau entree of 2, dan is de ov-jaarkaart een gift en dus gratis. Volgt uw kind een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is de ov-jaarkaart alleen gratis als uw kind binnen tien jaar het diploma behaald.

Kind jonger dan 18 jaar? Kindgebonden budget aanvragen

Wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoning in de schoolkosten, afhankelijk van uw inkomen. Op de site van de Belastingdienst bij Toeslagen staat hoe hoog het Kindgebonden budget is.