Opleidingen voor anderstaligen

ROC Midden Nederland biedt beroepsopleidingen voor anderstaligen (geïntegreerde trajecten) aan. De opleiding start twee tot vier keer per jaar. De deelnemer leert een vak en tegelijk de Nederlandse taal. Aan het einde van de opleiding wordt een mbo-diploma behaald en kent de deelnemer voldoende Nederlands om het vak goed uit te voeren. Als de deelnemer zijn vergunning vóór 01-01-2015 gekregen heeft, hoeft hij bij het behalen van het diploma geen inburgeringsexamen meer te doen. Bij een aantal van onze colleges kan men een geïntegreerd traject volgen. Na het afronden van de opleiding, soms versneld, kan de deelnemer doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau. Ons slagingspercentage is 84%.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Jetske van Woerden,  06 13 41 16 81.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: