Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie bestaat uit bouwstenen die we als ROC Midden Nederland belangrijk vinden. Het geeft richting en handvatten voor de onderwijsontwikkeling. De visie verbindt onze huidige strategie (Succes 2022) en theoretische inzichten over goed mbo-onderwijs in de dagelijkse praktijk in de colleges. Het document dient als leidraad voor onze mbo-colleges. Zo geven we gezamenlijk als ROC Midden Nederland integraal richting aan toekomstbestendig onderwijs. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: