Onderwijsovereenkomst

De onderwijsovereenkomst (OOK) is de overeenkomst tussen jou en de school, waarin onder andere staat welke opleiding je volgt en hoe lang de opleiding duurt. In de algemene voorwaarden van de onderwijsovereenkomst staan de regels waaraan de school en de student zich moeten houden en wat er kan worden ondernomen als de regels worden overtreden. Je ondertekent de onderwijsovereenkomst voordat je met de opleiding begint. Specifieke (ondersteunings)afspraken bijvoorbeeld in het kader van Passend Onderwijs, worden vastgelegd in een Onderwijs-zorgarrangement (OZA) en vertrouwelijk behandeld.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: