Werkplaats onderwijsonderzoek Democratisering van kritisch denken met twee jaar verlengd

democratisering van kritisch denken

Het Expertisecentrum Kritisch Denken, Welzijn College, Sport College, Horeca College en Tech College blijven werken aan kritisch burgerschapsonderwijs in de beroepscontext van diverse opleidingen.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft besloten om de werkplaats burgerschap voor nog twee jaar subsidie toe te kennen. Dit betekent dat de 25 onderwijscollega’s door kunnen gaan met het onderzoek, professionalisering en onderwijsontwikkeling naar kritisch burgerschap in de context van het beroepsonderwijs.

We zijn blij dat we de verbinding tussen ROC van Twente en ROC Midden Nederland kunnen voortzetten, en daarnaast uiteraard ook de samenwerking met het HBO en WO. We kunnen veel leren van elkaar en het is belangrijk dat het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ons de kans geeft om het door hun gevormde beleid uit te dagen en te voeden. Er is een echte samenwerking ontstaan in Nederland tussen de partners en dat schept vertrouwen voor de toekomst van het beroepsonderwijs, waar we echt samen aan werken.

Vanaf september 2020 zal het consortium worden uitgebreid met CITO. De werkplaats zal zich vanaf dan explicieter gaan richten op het in beeld brengen van de voortgang van kritische denkvaardigheden bij de studenten in het mbo. 

Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met Daan van Riet coördinator van de werkplaats, via d.vanriet@rocmn.nl.

Deze werkplaats onderwijsonderzoek bestaat uit:

  • ROC van Twente
  • ROC Midden Nederland
  • Universiteit Twente
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Hogeschool Utrecht
  • CITO
11 juni 2020
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: