Tech Campus geopend door Koning Willem-Alexander!

De koning in gesprek met Studenten van de Tech Campus

​​​Onder grote belangstelling opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander donderdagochtend 24 januari onze Tech Campus in Nieuwegein. Koning Willem-Alexander nam uitgebreid de tijd om zoveel mogelijk studenten te spreken over de innovatieve projecten waar zij mee bezig zijn op de Tech Campus.

Xperience Lab
Voorafgaand aan de opening kreeg Koning Willem-Alexander een rondleiding door het geheel vernieuwde gebouw. In het Xperience Lab, het nieuwe lokaal voor energietransitie en innovatieve technologie, ging hij in gesprek met studenten over hun projecten rondom mobiliteit, innovatieve technieken en duurzaamheid. Ook sprak hij met leerlingen van het voortgezet onderwijs, die de afgelopen maanden onder leiding van docenten van de Tech Campus deelnamen aan de leerlijn Robotica.

Rode knop
Veertig jaar geleden werd op de Harmonielaan door prins Claus, de vader van Willem-Alexander ook al een school geopend: streekschool Gildevaart, een voorloper van ons roc. De prins luidde destijds een bel. Willem-Alexander zette donderdagochtend via de rode knop een door studenten geprogrammeerde robotarm beweging, die een lintje doorknipte.

Energielabel
De koning verliet de campus natuurlijk niet zonder een 3D-print van Huis ten Bosch. Op de vraag van student Bouwkunde Bart van Leeuwen hoe het met de duurzaamheid van het paleis zit, zei Willem-Alexander lachend dat het paleis met enkel glas niet in de hoogste categorie valt. En, omdat het paleis een monument is, kunnen er ook geen zonnepanelen geplaatst worden. Die mogelijkheid is er wel voor het paleis op de Dam, vertelde de koning, maar dan niet zichtbaar aan de buitenkant van het gebouw. De koning kreeg ook een demonstratie van studenten van het Automotive College van een auto die op waterstof rijdt. Op de vraag van de koning of de school samenwerkt met de industrie konden de studenten bevestigend antwoorden.​

Ambachtelijk en innovatief
De Tech Campus ontwikkelt samen met het bedrijfsleven leerroutes die aansluiten op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Naast de vakmanschaproutes waarbij studenten voor een specifiek beroep worden opgeleid, ontstaan steeds meer opleidingen rondom toepassingsgebieden. Op de school komen zowel de ambachtelijke als innovatieve technieken uit de werelden van bouw & infra, wonen, ICT, logistiek, mobiliteit en technologie samen.

Bekijk ook de nieuwe promovideo van de Tech Campus

24 januari 2019
Automotive College
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: