Studiesucces stijgt, uitval daalt

Leerlingen OSG Schoonoord succesvoller naar het mbo. Op 17 februari 2017  hebben Jonne Gaemers, bestuurder van OSG Schoonoord en Kees Rutten, lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland hun handtekening gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant. Veel leerlingen van OSG Schoonoord kiezen voor een mbo-opleiding bij ROC Midden Nederland. Beide onderwijsinstellingen werken al geruime tijd intensief samen om de overgang van het vmbo naar het mbo succesvol te laten verlopen. De afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in betere studieresultaten, terwijl het aantal leerlingen, dat uitvalt of switcht naar een andere opleiding duidelijk is afgenomen. De komende jaren gaan OSG Schoonoord en ROC Midden Nederland verder werken aan het verbeteren van de studieresultaten door de leerlingen optimaal voor te bereiden op hun vervolgopleiding.

Speerpunten
Het doel van de samenwerking is om leerlingen sneller, gemotiveerder en met betere resultaten toe te leiden naar een vervolgopleiding in het mbo. Beide onderwijsinstellingen stemmen hun onderwijsaanbod op elkaar af, zodat er een doorlopende leerlijn tussen vo en mbo ontstaat. Ook is er regelmatig contact tussen de docenten van Schoonoord en ROC Midden Nederland over de vernieuwingen binnen het vmbo en het mbo. Scholingsactiviteiten worden inhoudelijk op elkaar afgestemd en er wordt beter en efficiënter gebruik gemaakt van elkaars vakdocenten en -lokalen. Bij de activiteiten wordt afstemming gezocht met partners uit het bedrijfsleven waardoor jongeren betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Begeleiding geïntensiveerd
De begeleiding is ook beter op elkaar afgestemd, waardoor eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen zo op het mbo een goede start. De mbo-studenten van ROC Midden Nederland spelen een belangrijke rol bij de diverse voorlichtings- en oriëntatiemomenten.