Studenten Veiligheid en Defensie College interviewen bewoners IJsselstein over Veiligheid

de ondertekening van het convenant tussen gemeente IJsselstein en ROC-Midden Nederland door burgemeester Patrick van Domburg en ROC-directeur Ruud van Diemen, geflankeerd door studenten van het Veiligheid en Defensie College.

Studenten van het Veiligheid en Defensie College van ROC Midden Nederland en BOA's van Stadstoezicht IJsselstein gaan gezamenlijk in de wijk IJsselveld West langs de deuren om bewoners te interviewen over veiligheid. Acties van de gemeente (gratis veiligheidscheck, betere verlichting in brandgangen, deelname Waaks! en Burgernet et cetera) in deze wijk bleken afgelopen jaren tevergeefs. Door weinig respons vanuit bewoners kampt de wijk namelijk nog steeds met relatief veel woninginbraken.

Vanaf 17 september tot en met 25 februari 2019 zullen de studenten iedere maandag tussen 16.30 en 20.30 uur onder begeleiding van een BOA van Stadstoezicht huis aan huis interviews afnemen. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente het veiligheidsbeleid verder aanscherpen en kan de actie ook in andere wijken van de stad worden uitgerold.

Burgemeester Patrick van Domburg: 'Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alerte inwoners leveren immers een directe bijdrage aan hun eigen veiligheid en die van omwonenden.'

Win Win
De gemeente IJsselstein is natuurlijk blij met de inzet van de studenten, die zo ook de kans krijgen om te werken aan hun beroepsvaardigheden, zoals uniform gewenning en het voeren van gesprekken met bewoners.​

18 september 2018
Veiligheid & Defensie College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: