Samenwerking ROC Midden Nederland met mbo in Finland, Italië en Spanje

Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur, de samenwerkingsovereenkomst 'NAVE2' samen met de directeuren van Finse en Italiaanse scholen en het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse deelstaatregering van Navarra.

Op zaterdag 21 april ondertekende Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur, de samenwerkingsovereenkomst 'NAVE2' samen met de directeuren van Finse en Italiaanse scholen en het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse deelstaatregering van Navarra. Dit gebeurde tijdens het theaterfestival l’Etoile in Novellara in Italië waar de studenten van de mbo-colleges van ROC Midden Nederland twee weken actief zijn i.h.k.v. hun excellentieprogramma Etoile International.

Internationale samenwerking is voor ROC Midden Nederland van groot belang. Aan de ene kant vanwege de kennisuitwisseling over onderwijsinhoud en aan de andere kant vanwege de internationale stage. Veel studenten van ROC Midden Nederland vervullen hun stage(s) in het buitenland. In het buitenland leren studenten met andere gewoontes en culturen om te gaan, ontwikkelen ze zich persoonlijk en verbeteren ze hun talenkennis. Op deze manier verbetert hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Network for the Advancement of Vocational Education in Europe – NAVE2
Dit netwerk heeft als doel om de internationale samenwerking in het beroepsonderwijs te verbeteren. Deelnemers zijn onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs uit Nederland en Finland, een vereniging van mbo-scholen uit Italië en het Ministerie van Onderwijs van deelstaatregering Navarra uit Spanje. Jaarlijks maken deze partners afspraken over internationale mobiliteit, de wijze van opleiden en de rol van stage hierin, het begeleiden van studenten op stage in het buitenland en het uitwisselen van docenten. Verder heeft het netwerk de ambitie om ook onderwijsinhoud uit te wisselen en in de toekomst gezamenlijke modules aan te bieden. Elk jaar wordt in een van de landen een bijeenkomst georganiseerd om de plannen voor het komende jaar te bespreken en een inhoudelijk thema te behandelen. De vier partners hebben een gezamenlijke visie om internationale mobiliteit en samenwerking verder uit te bouwen. Ook instellingen uit andere landen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij NAVE2.

Internationalisering ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland is actief deelnemer of zelfs coördinator van diverse internationale onderwijsprojecten. Een deel van de projecten wordt mogelijk gemaakt via het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie (ErasmusPlus). Ook is ROC MN actief betrokken bij Junior on the Job Coach, SOLA en ESG A serious game (zie bijlage Internationalisering)

Projecten internationalisering ROC Midden Nederland

Junior Job Coach is een ErasmusPlus project. Ouderejaars studenten van niveau-4 begeleiden eerstejaars “students at risk” , die voor het eerst stage gaan lopen. De begeleidende studenten volgen een officiële training en ontvangen hiervoor een certificaat. Dit project is de Europese variant van het Junior Praktijk Opleiderstraject van ROC Midden Nederland, dat eveneens bedoeld is om voortijdige uitval van studenten te voorkomen.  Zo wordt de stage en het werkend leren effectiever en efficiënter, krijgt een student meer kansen en worden bedrijven geholpen om stageplekken en leerwerkplekken te creëren. Internationaal wordt er ook gewerkt aan accreditatie. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners onder andere het ministerie van onderwijs van de deelstaat Navarra (Spanje), BFI in Oostenrijk, CPIP in Roemenië en Cambridge Regional College in Engeland. 

 SOLA staat voor Simple Open Learning Advancement en is een project dat zich richt op de toeristische branche in de Europese Gemeenschap. Momenteel is het aanbod van online en gecombineerd onderwijs voor deze sector zeer beperkt en dan nog alleen in het Engels beschikbaar. Via de ontwikkeling van op ICT gebaseerde didactische methoden, kennismateriaal en cursussen gaat dit project daar verandering in aanbrengen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke grondslag. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI in Oostenrijk, AHE in Polen, IFOA in Italië, UAD Madrid, ISEQ Portugal, Link&Link Duitsland en Tempo Training Tsjechië. 

ESG A Serious Game lanceert een online game waarmee studenten in het beroepsonderwijs ondernemersvaardigheden kunnen trainen die worden ingezet in een internationale omgeving. Eén van de ESG producten is een competentieprofiel waarmee de vaardigheden en de kennis die ondernemers en medewerkers nodig hebben in kaart worden gebracht. Dit profiel is gebaseerd op de input van een grote groep ondernemers en managers.  Het project is afgerond in januari 2017. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI Oostenrijk, Cambridge Regional College, OHK Hodinin, Gobierno de Navarra, Kent & McGill.

Meer informatie is te vinden op www.simbiz.eu en www.enterprisegame.eu. 

24 april 2018
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: