Samenwerking entreeopleidingen: kansen voor jongeren

Op 21 december tekenden ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellantcollege de ‘Samenwerkingsovereenkomst sluitende aanpak kwetsbare jongeren Entree’. Daarmee committeren we ons gezamenlijk aan een plek op een entreeopleiding voor ieder van de 600 jongeren in Utrecht stad en regio Utrecht.

Samen een sluitend aanbod
ROC Midden Nederland heeft samen met Wellant en MBO Utrecht de afgelopen tijd hard gewerkt om een sluitend aanbod van Entree-opleidingen te creëren. Dat aanbod bestaan o.a. uit dienstverlening/zorg, horeca, plant & groen, (groene) detailhandel, logistiek, retail/verkoop en techniek. Bij ROC Midden Nederland bieden we dienstverlening/zorg, horeca, verkoop, techniek, bouw en logistiek. Daarnaast is de samenwerking met het werkveld gezocht. Voorheen waren entree-opleidingen meer per school georganiseerd, nu slaan we de handen ineen.

Iedereen een kans
Wethouder Jeroen Kreijkamp is erg enthousiast over de samenwerking van de MBO instellingen in de stad Utrecht en de regio Utrecht. “De scholen voorkomen nu dat jongeren tussen wal en schip vallen en geven jongeren een kans om een goede toekomst op te bouwen.” Robert Koch, directeur ROC Midden Nederland: “De student staat echt centraal en komt terecht op de best mogelijke opleidingsplek. Samen met de bedrijven en de sociale partners hebben we hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Ondertekening in het Krachtstation
De ondertekening vond plaats op 21 december bij het Krachtstation in Utrecht in aanwezigheid van de bestuursvoorzitters van entreestudenten, mensen uit het werkveld, de bestuursvoorzitters van de drie instellingen en wethouder Kreijkamp. Na toelichtingen en interviews met studenten brachten zij allen een toast uit op een vruchtbare samenwerking.