Samen werken aan succes

Samen werken aan succes - nieuwe associate degree-opleidingen in Amersfoor

Bij ROC Midden Nederland is het onze drive om studenten succesvol te laten zijn. We werken in verbinding met partners in de regio aan onderwijs dat past bij de ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Eén van deze partners is Hogeschool Utrecht. We geloven in het versterken van de verbinding tussen mbo en hbo in de regio. En gaan intensief met de HU samenwerken aan nieuwe associate degree-opleidingen in Amersfoort. Dat past ons als een jas.

De associate degree: wat is het?

Een associate degree (ad) is een tweejarige hbo-opleiding met een praktijkgerichte opzet. De ad is vooral aantrekkelijk voor mbo’ers die een korte hbo-opleiding willen volgen. Ook voor werkenden zijn ad’s interessante opties om aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te blijven werken. De ad’s sluiten aan op vragen uit de regio naar medewerkers met een opleidingsniveau tussen mbo en hbo.

Wat houdt de samenwerking in?

Docent-ontwikkelaars van ROC Midden Nederland werken samen met HU-docenten aan nieuwe ad-programma’s in Amersfoort. Zo kunnen we zorgen voor aantrekkelijke, doorlopende leerlijnen voor onze studenten en dragen we bij aan succesvolle mbo-hbo-loopbanen.

Zo is recent de samenwerking gestart voor de nieuwe ad Health & Social Work – waarbij onze docent-ontwikkelaar vooral kennis en ervaring inbrengt vanuit de optiek van vitaliteit, positieve gezondheid en zorgtechnologie. Ook voor de nieuwe ad E-commerce wordt de samenwerking opgestart.

Daarbij werken we toe naar de accreditatie van opleidingen. En worden opleidingsplannen en onderwijsontwerpen zo uitgewerkt dat ze aansluiten op de ontwikkelingen en uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt. Uiteindelijk leidt dit tot concrete leeractiviteiten en projecten. Hybride onderwijsmodellen staan daarbij centraal.

Samen staan we aan de wieg van toekomstbestendige opleidingen en werken we aan studentsucces. Zodat bedrijven en instellingen om ons heen kunnen rekenen op vakmensen die zich blijven ontwikkelen.
Samen maken we Midden Nederland!

19 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: