ROC Midden Nederland start opleiding Beeldcoaching

Docent krijgt les van de beeldcoach

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

In samenwerking met het werkveld heeft ROC Midden Nederland de nieuwe opleiding Beeldcoaching ontwikkeld. De opleiding gaat dit schooljaar voor het eerst van start en sluit aan op de behoefte aan oplossingsgerichte coaching van werknemers in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs. De opleiding is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, instructeurs, leerkrachten en zorgmedewerkers. Deelnemers krijgen praktische tools aangereikt om het pedagogische klimaat te verbeteren en om hun interactievaardigheden te ontwikkelen. 

Leren met videobeelden
Beeldcoaching wordt vooral toegepast binnen de zorg, de kinderopvang en het onderwijs. Met behulp van videobeelden leren deelnemers hun interactievaardigheden (verder) te ontwikkelen. De werknemer wordt zich op deze manier optimaal bewust van zijn eigen effectieve handelen en ziet het effect bij het kind, de leerling of cliënt. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het analytisch vermogen, verschillende gespreksvaardigheden en een open houding. Het gebruik van videobeelden in een professionele setting is namelijk complex en stelt specifieke eisen aan de medewerker.

Meer weten?
Voor meer informatie over Beeldcoaching kunt u de video “Beeldcoaching in het mbo” bekijken.
Voor informatie over de opleiding kunt u terecht op de website van ROC Midden Nederland.
Of neem contact op met Hannie van Beers (e-mail h.vanbeers@rocmn.nl) of Marlies van Gendt (e-mail m.vangendt@rocmn.nl) of telefonisch via 030 -7541400

8 oktober 2019
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: