Raad van Toezicht ROC Midden Nederland compleet

Selvi Ayranci en Steven de Waal

Onlangs heeft de Raad van Toezicht (RvT) de nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. Steven de Waal is per 1 januari 2020 de opvolger van Jasper Tuijtel opgevolgd als voorzitter. Jasper Tuijtel neemt afscheid vanwege gezondheidsredenen nadat hij zich sinds februari 2014 vol passie heeft ingezet voor ROC Midden Nederland. Daarnaast overwoog de RvT al langere tijd om een zesde raadslid toe te voegen. Vanaf 1 januari 2020 is deze uitgebreid naar zes leden door de benoeming van Selvi Ayranci. Beide leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Steven de Waal is publiek opiniemaker en voorzitter van Denktank Public Space Foundation die zich richt op het bevorderen van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Hij is onder meer lid geweest van de Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de afgelopen 12 jaar bestuurlijk betrokken geweest bij FC Utrecht. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Cultuur+Ondernemen en sinds kort ook voorzitter van de Mediaraad van RTV Utrecht. Hij is in 2014 aan de USBO gepromoveerd op maatschappelijk leiderschap in relatie tot governance context. Gezien zijn sterke netwerk in de regio Utrecht en ook zijn lidmaatschap van de Utrecht Development Board, is hij bij en met velen binnen en buiten onze onderwijsinstelling bekend. Met zijn benoeming wordt ervaring op het gebied van governance, publieke organisaties en de regionale en landelijke netwerken toegevoegd aan de RvT. De Waal: “Ik wil graag vanuit deze plek bijdragen aan ROC Midden Nederland, omdat ik meen dat roc’s het belangrijkste onderwijs bieden in de moderne tijd. Roc’s helpen een enorme diversiteit aan jongeren in hun talentontwikkeling, emancipatie, arbeidsdiscipline en samenwerking op de onderwijs- en werkvloer.”

Selvi Ayranci werkte de afgelopen tien jaar bij ABN AMRO in diverse functies, waarbij nu in de functie van Strategy Execution Officer. Daarnaast heeft zij een aantal nevenfuncties, waaronder lid van de Raad van Commissarissen van WoonInvest, een woningcorporatie in Den Haag en omgeving. Met haar toetreding tot de RvT is ervaring op het gebied van strategie en strategie-executie, duurzaamheid en huisvesting versterkt. Ayranci: “ROC Midden Nederland speelt een ongelooflijk belangrijke rol in de samenleving door de studenten van vandaag op te leiden tot professionals van morgen. Ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen.

Jasper Tuijtel is vanaf 1 januari 2020 formeel teruggetreden als voorzitter van de RvT. De RvT wil hem, mede namens het College van Bestuur, heel hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor ROC Midden Nederland en betreurt het dat hij deze functie neer moet leggen. Hij heeft zich met veel bevlogenheid ingezet en stelde zich altijd beschikbaar om te sparren over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie en de strategie.

De RvT en het College van Bestuur kijken uit naar de samenwerking met Steven de Waal en Selvi Ayranci en wensen hen veel succes bij hun nieuwe functie.

7 januari 2020
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: