Projectweek Hygiëne

Aan het eind van de eerste fase van hun studie, hebben de eerstejaars studenten van de opleiding Tandartsassistent een projectweek gehad over het thema Hygiëne. Maike Hamstra, minor studente van de opleiding Mondzorg aan de HU, organiseerde de projectweek. Op maandag trapten we deze eerste projectweek af. Als onderdeel van het nieuwe curriculum wordt vanaf nu elke half jaar een projectweek rondom een belangrijk thema gehouden.

Verschillende experimenten
Een belangrijk onderdeel van de themaweek was het uitvoeren van experimenten. De studenten fristen eerst hun kennis op met een pittige interactieve kahoot quiz. Daarna konden ze aan de slag met het bacterie-experiment. Hierbij namen de studenten bacteriemonsters van hun handen. Dit deden zij op drie momenten; voor en na het handenwassen en na het insmeren met desinfectiegel. Deze monsters werden samen met de monsters van verschillende items, zoals mobiele telefoons en deurklinken, op kweek gezet. De volgende dag keken de studenten waar de meeste bacteriën op groeien. De resultaten van dit onderzoek werden geanalyseerd. Hieruit bleek onder andere dat ongewassen handen minder bacteriën hebben dan handen die gewassen zijn met toiletzeep.

Gastcollege
Aansluitend op het bacterie-experiment kwam dhr. Leo Ummels van het Radboud UMC in Nijmegen een gastles geven over hygiëne en infectiepreventie. De studenten gingen in een werkcollege aan de slag met het onderwerp aan de hand van verschillende casussen. De praktijk is daarmee ook aan bod gekomen. De studenten hebben gediscussieerd over de gevolgen van het sluiten van tandartspraktijken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze praktijken voldeden niet aan de eisen, wat een gevaar voor de patiënten opleverde. Om dit gevaar inzichtelijk te maken, hebben de studenten verschillende krantenartikelen gemaakt.

Deze eerste themaweek was een groot succes. Het was een leerzame en inspirerende week, waarin de studenten een goed beeld hebben gekregen en uitgedaagd werden om over de gevaren na te denken die op de loer liggen wanneer praktijkhygiëne niet goed wordt uitgevoerd. Op naar het volgende half jaar met weer een interessante projectweek als afsluiting! 

De projectweek vond plaats van 23 t/m 27 januari 2017.