Overeenkomst FC Utrecht verlengd

FC Utrecht en ROC Midden Nederland hebben zaterdag 20 mei de samenwerkingsovereenkomst verlengd, die beide partijen al enkele jaren aan elkaar verbindt.

Onderwijs heeft een belangrijke taak in de stad en de provincie Utrecht. In totaal zijn ruim 50.000 studenten actief op allerlei niveaus, waarvan een groot aantal een opleiding volgt bij één van de mbo-colleges van ROC Midden Nederland. Ook diverse spelers van FC Utrecht volgen een MBO-opleiding bij ROC Midden Nederland. Door hun topsportstatus krijgen zij extra studiefaciliteiten.

Sport en onderwijs versterken elkaar

Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland legt uit waarom de samenwerking met FC Utrecht een goede zaak is: “FC Utrecht heeft een motiverende werking in de stad en provincie Utrecht, zo ook op onze studenten. FC Utrecht en ROC Midden Nederland vinden elkaar op het snijvlak van sport en onderwijs, waarbij we elkaar versterken. Het Sport College van ROC Midden Nederland verhuist in de zomer van 2017 naar de Galgenwaard, het hart van de Utrechtse sport. Zo krijgen onze studenten, vanuit diverse colleges, de mogelijkheid om in een unieke topsportomgeving en -locatie te studeren en te werken.”

Samenwerkingen FC Utrecht
 et alleen bij de spelers van FC Utrecht is de ontwikkeling op het gebied van onderwijs belangrijk”, zegt Paulo Steverink, financieel directeur van FC Utrecht. “FC Utrecht hecht ook waarde aan het bieden van ontwikkelingskansen voor jongeren. De club neemt als grootste gemene deler van de provincie een duidelijke plaats in binnen de Utrechtse samenleving. FC Utrecht heeft als doelstelling om herkenbaar te zijn als een betrokken club die wil delen, verbinden en verrassen. Naast de spelers en trainers, die als rolmodellen heel belangrijk zijn om dit uit te dragen, werkt de hele organisatie van FC Utrecht mee aan deze missie. FC Utrecht staat midden in de maatschappij en wil dat de komende jaren sterker laten merken door structurele samenwerking met de maatschappelijke partners.”

Projecten met FC Utrecht spreken aan

Bas van den Brand, directeur Sport College Utrecht: “FC Utrecht is al jaren een belangrijke samenwerkingspartner voor verschillende colleges van ROC Midden Nederland.  Projecten en stages doen voor een club als FC Utrecht spreekt studenten enorm aan, leren in een ‘wow-omgeving’ . Daarnaast ondersteunt FC Utrecht maatschappelijk allerlei projecten voor verschillende doelgroepen en organisaties in de regio en dat zijn echt mooie leerervaringen voor MBO studenten. Het leren is levensecht en de studenten kunnen heel goed meemaken wat de maatschappelijke waarde van sport is.”