Onderzoekswerkplaats burgerschap van start

Studenten

Het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland start samen met het Welzijn College Utrecht, Sport College Utrecht, Beauty College en Entree XL uit Nieuwegein aan een onderzoekswerkplaats voor burgerschap. De onderzoekswerkplaats wordt gesubsidieerd vanuit NRO en wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen. De aftrap was op 24 september in de schouwburg van Hengelo. Een prachtige locatie in de stad van één van onze partners; het ROC van Twente.

Docenten werken in samenwerking met andere experts college-overstijgend aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Zij worden daarbij begeleid door specialisten.  De werktitel is Democratisering van kritisch denken, omdat we geloven dat leren kritisch denken voor iedereen is. In de komende twee tot vier jaar wordt er gewerkt aan de volgende doelen:

  • Het ontwikkelen van een onderbouwde en praktische visie van de integratie van kritisch denken, ​burgerschap en bildung.
  • Het uitgroeien tot een permanente professionele leergemeenschap die de ontwikkelde expertises en praktijken verduurzaamt en dissemineert.
  • Kennisontwikkeling om kritisch denken te integreren in de praktijk (incl. professionaliseringsactiviteiten).
  • Beschikbaar stellen en door-ontwikkelen van kennis over effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten voor mbo-docenten.

​Alle opbrengsten worden uiteindelijk open source gedeeld, en zij dus voor iedereen toegankelijk. Uniek is dat docenten in Docent Ontwikkel Teams praktisch met elkaar aan de slag gaan en dat dit wetenschappelijk wordt gevolgd door de Universiteit Twente. Naast een ontwikkeling in burgerschapsonderwijs, wordt er dus tevens gekeken naar de beroepscontext en onderzocht hoe Docent Ontwikkel Teams met elkaar samenwerken.  Door het bepalen van de succesfactoren kunnen zo ook andere docententeams hiervan leren.

Meer informatie? klik hier​ of neem contact op met de projectcoördinator, Daan van Riet via d.vanriet@rocmn.nl 

 

1 oktober 2018
Beauty College
Sport College
Welzijn College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: