MOOCs nu ook in MBO!

Het Gezondheidszorg College biedt als eerste mbo-instelling in samenwerking met MOOCFactory een Massive Open Online Course aan. Vanaf donderdag 1 december kunnen zorgprofessionals, docenten, studenten en geïnteresseerden binnen vier weken hun kennis updaten over veranderingen in de zorg en wat dat betekent voor de (toekomstige) zorgprofessional. 

Het Gezondheidszorg College is naast een mbo-instelling ook een community, een plek waar studenten, docenten, instellingen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Het college wil betrokken blijven bij de actualiteit, door steeds weer relevante netwerken op te zoeken en zich daar intensief en actief aan te verbinden. Met de MOOC komt er een mooie online ontmoetingsplek bij. Bram Smit, afdelingsmanager Gezondheidszorg College: ‘’Een MOOC brengt deelnemers uit verschillende organisaties en branches met elkaar in verbinding om zo kennis te delen én te creëren. Hierdoor ontstaat rondom een bepaald thema een ‘community’, waarbinnen deelnemers met elkaar in gesprek gaan en samen leren.’’ 

Registreren 
De MOOC Future Care, Future Professional is bedoeld voor zorgprofessionals, studenten, docenten en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, instellingen en patiëntenverenigingen. De MOOC start op donderdag 1 december 2016 en staat online tot 1 januari 2017. Via www.gezondheidszorgcollege.nu kunnen de verschillende doelgroepen zich gratis registreren. 

MOOC? 
Massive Open Online Courses (MOOC) zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten. Onder Nederlandse universiteiten zijn deze gratis online cursussen al enorm populair. Een MOOC is een online omgeving waar verschillende doelgroepen elkaar rondom een bepaald thema ontmoeten en in verbinding met elkaar leren. Naast traditionele studiematerialen, zoals video’s, artikelen en casussen vindt digitale interactie plaats door middel van discussieplatforms. De deelnemers ontwikkelen, vanuit de verschillende ervaringen en de gegeven feedback, kennis rondom een bepaald thema. Bij voldoende activiteit ontvangt de deelnemer na afronding een ‘’Bewijs van deelname’’.