Mondeling examen opnieuw

In de periode maart/april 2017 hebben studenten van de opleiding Basiskok niveau 2 en Zelfstandig Werkend Kok niveau 3 van het Facility, Horeca & Travel College mondelinge examens Nederlands “spreken” en “gesprekken voeren” afgelegd. Wegens langdurige ziekte van de reguliere docent Nederlands hebben wij hiervoor een bevoegd docent ingehuurd, die deze examens heeft afgenomen. Bij het controleren van de examenstukken is gebleken dat de bewijslast van deze examens onvolledig is en daarmee niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Wij hebben met de betreffende docent contact gezocht en hem dringend verzocht de aanvullende examenstukken en bewijslast aan te leveren. Op herhaalde verzoeken van onze kant heeft de docent nog steeds niet gereageerd. Zonder resultaat van het mondelinge examen kunnen we het diploma aan deze studenten op dit moment helaas niet uitreiken.

We hebben dus moeten besluiten om de studenten te informeren, dat zij het examen opnieuw moeten afleggen. We beseffen, dat dit een ongelofelijk vervelende mededeling is voor onze studenten. We doen er alles aan om het ongemak en de schade tot een minimum te beperken. Op korte termijn, op 29 juni en 3 juli, kunnen onze studenten het examen opnieuw afleggen. Nog dit schooljaar kunnen zij dan hun welverdiende diploma alsnog behalen. Op woensdag 21 juni organiseren wij voor alle betrokken studenten en hun ouders een informatiebijeenkomst. Alle studenten en hun ouders hebben hiervoor vorige week een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

We hebben deze situatie gemeld bij de Inspectie en het Ministerie van Onderwijs. Onze contactinspecteur bij de Inspectie heeft ons laten weten, dat wij adequaat hebben gehandeld en zij gaan akkoord met onze aanpak. Deze situatie heeft ons doen besluiten om ook formele stappen te ondernemen in de richting van deze docent.