Minister bezoekt Campus Amersfoort van ROC Midden Nederland

Minister van Engelshoven op werkbezoek bij ROC Midden Nederland

Op maandag 15 juni bracht minister Van Engelshoven een werkbezoek aan de Campus Amersfoort van ROC Midden Nederland.

Als gevolg van de versoepeling van de Corona-maatregelen mogen mbo-scholen vanaf maandag 15 juni 2020 op beperkte schaal weer praktijkonderwijs gaan verzorgen. Het gaat daarbij om de lessen die echt niet via afstandsonderwijs verzorgd kunnen worden. Afstandsonderwijs blijft de basis. Ook wij zijn weer gestart. Wat is het fijn om onze studenten weer te zien! En hen te kunnen helpen hun schooljaar succesvol af te ronden.  

  • De minister ging eerst in gesprek met drie studenten van de Centrale Studenten Raad. Ze spraken onder andere over de ingrijpende gevolgen van Covid-19 voor het mbo en studentmedezeggenschap bij ROC Midden Nederland. 
  • Vervolgens woonde de minister een praktijkles Anatomie, Fysiologie en Pathologie bij, waarbij studenten Verzorgende-IG de werking van het hart onderzochten. 
  • Daarna keek de minister mee bij een Vakexamen Techniek. Daarin maakten  studenten Allround constructiewerker een kantelbak/ stortkoker en een sluitstuk.
  • De minister onderstreepte het belang van praktijklessen voor het mbo en sprak zich positief uit over de getoonde veerkracht de afgelopen maanden. 
“Het is voor een grote groep jongeren van cruciaal belang dat zij een goede opleiding kunnen volgen die goed aansluit op de arbeidsmarkt.”
15 juni 2020
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: