Leren over vrede en veiligheid tijdens de UNESCO-week

Studenten Veiligheid & Defensie College voor UNESCO

ROC Midden Nederland is een UNESCO-school. Dit houdt in dat wij als 1 van de 16 aangesloten mbo- en hbo-scholen bijdragen aan de missie van de VN-organisatie: vrede en veiligheid in de wereld. Door het gedachtegoed van UNESCO op te nemen in het lesprogramma, groeit een opleiding in maatschappelijke waarde. Iets wat we zelf belangrijk vinden, maar waar ook bij studenten behoefte aan is!

Drie van onze colleges maken zich hard voor een UNESCO-thema: de Tech Campus richt zich op duurzame ontwikkeling, het Veiligheid & Defensie College op vrede en mensenrechten en het Business & Administration College op intercultureel leren en wereldburgerschap. Deze drie colleges organiseren diverse activiteiten om studenten en docenten meer te betrekken bij deze vraagstukken, waaronder een jaarlijkse UNESCO-week. Dit jaar viel de UNESCO-week op 12, 13 en 14 april.

UNESCO-dag 1: vrede, mensenrechten en duurzaamheid

Met het ceremonieel hijsen van de UNESCO-vlag op 12 april vond de aftrap van de UNESCO-week plaats bij het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein. Als eerste spreker vertelde Marieke Brugman van UNESCO onder andere over het toenemende belang van het UNESCO-gedachtegoed in het huidige wereldstrijdtoneel. Tijdens het persoonlijke verhaal van marinier Robin Imthorn over het onwezenlijke van het PTS-syndroom kon je vervolgens een speld horen vallen. Om Robins stichting Five Five Out een (financieel) hart onder de riem te steken, pakten de studenten van Veiligheid & Defensie College en de opleiding International Business Studies de acquisitie op van speciale T-shirts en hoodies onder hun studiegenoten.

Het middagprogramma stond in het teken van duurzaamheid bij de Tech Campus in Nieuwegein. Door allerlei quizzen en games werden duurzame technische toepassingen en achtergrondinformatie voor een groter publiek bekend gemaakt, met dank aan docent Benny van den Berg.

UNESCO-dag 2: intercultureel leren en wereldburgerschap

Op 13 april gingen onze studenten naar het Business & Administration College in Utrecht. Na presentaties van studenten over hun eigen cultuur en achtergrond, werd ook stilgestaan bij de Ramadan voor onze mede-moslimstudenten. Een vrijwilliger gaf ook een toelichting over voedselpakketten voor gezinnen die het niet zo breed hebben. Tenslotte liet de politie zich ook van zijn beste kant zien en informeerde de studenten over de problemen in de wijk én de oplossingen.

In de middag waren we te gast bij het Utrechtse stadion Galgewaard, alwaar de studenten het Vitaliteitslab bezochten. Alles wat we wilden weten over fysieke en geestelijke gezondheid werd in drie interessante sessies gebracht door docent Patrick Nohl-Cnossen.

UNESCO-dag 3: slachtofferhulp

De laatste en afsluitende dag werd een begin gemaakt aan een kledinginzameling en verkoopactie. De aanwezige studenten hebben ‘strijdplannen’ gemaakt om dit evenement goed aan te pakken. Het eindresultaat moet uitmonden in speciale hulp voor alle vluchtelingen in Nederland. Meer informatie over deze actie volgt spoedig!

Onze dank gaat uit naar het UNESCO-team en de Colleges: Business & Administration College Utrecht en Amersfoort, de Tech Campus in Nieuwegein en Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de UNESCO-coördinator Danny Parengkuan (@email).

2 mei 2022
ROC Midden Nederland
Business & Administration College
Tech College
Veiligheid & Defensie College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: