Isabelle Bekker is Skills Heroes schoolkampioen van Sport College Utrecht

Isabelle

Tijdens de voorronde van de Skills Heroes wedstrijd ‘Sport- en Bewegingsleider’ liet Isabelle Bekker zien waarom zij uitblinkt in het vak. Ze versloeg daarbij Irene Huiskamp en Quinty de Rover (die beiden eindigde op een gedeelde tweede en derde plaats) en zal ROC Midden Nederland vertegenwoordigen bij de nationale kwalificatiewedstrijd.  

De wedstrijd
De inhoud van de wedstrijd is gebaseerd op wat mbo-studenten moeten kennen en kunnen aan het eind van de opleiding, zoals het staat beschreven in het kwalificatiedossier. Tijdens deze voorronde gingen de kandidaten aan de slag met het organiseren van sportactiviteit. Hieraan was een schriftelijke opdracht gekoppeld, waarbij ze een lesvoorbereiding en een werkplan moesten maken. Bij de uitvoering beoordeelde de jury in hoeverre er slim gebruik werd gemaakt van materialen en middelen, of het sportaanbod aansloot op de doelgroep en of de deelnemers op een passende manier werden gecoacht en begeleidt. Hierbij steeg Isabelle boven de anderen uit en werd ze gekroond tot schoolkampioen.

Skills Heroes 
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten. Tijdens een voorronde op de eigen school, kwalificatiewedstrijden op diverse mbo-instellingen in heel Nederland en tot slot tijdens de nationale finales, strijden deelnemers om in hun vakgebied de beste van Nederland te worden. Skills vormt één van de vier pijlers binnen UP, het Excellentieprogramma van ROC Midden Nederland, naast Vakverdieping, Internationalisering en Ondernemerschap. Studenten van ROC Midden Nederland doen al jaren mee aan vakwedstrijden en hebben zowel nationaal als internationaal diverse prijzen en medailles in de wacht gesleept. 

5 november 2018
Sport College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: