Het Jaarbeeld en het Geïntegreerd Jaarbericht 2019 staan online!

Geïntegreerd Jaarbericht 2019

Het studiejaar 2019 - 2020 zit er bijna op. Het was een bijzonder jaar!
Wie had kunnen denken, dat we begin maart geconfronteerd zouden worden met een wereldwijde pandemie. Wij hebben ons echter niet uit het veld laten slaan. Met een enorme energie, veerkracht en creativiteit zijn onze medewerkers er in geslaagd om in een week het afstandsonderwijs voor onze studenten en de online voorlichtingen voor nieuwe studenten vorm te geven. Bijna 5000 studenten hebben hun mbo-diploma in ontvangst genomen. Dat gebeurde op een andere manier dan gebruikelijk, maar wel op een feestelijke manier. Docenten organiseerden drive in diploma-uitreikingen of kwamen bij studenten thuis langs met een picknick mand om het diploma te laten tekenen. Alle studenten zijn klaar om de arbeidsmarkt te betreden of om met hun vervolgopleiding te gaan beginnen. Ondanks Corona garanderen wij de maatschappelijke waarde, de validiteit en de kwaliteit van dit diploma voor de volle 100 procent. 

We zijn in het mbo ‘gewoon’ doorgegaan op de ingeslagen weg. Ons Vitaliteitslab krijgt steeds meer vorm. Burgemeester Jan van Zanen stimuleert deze vitaliteitsbeweging en heeft het stokje doorgegeven aan zijn opvolger. De metamorfose van ons Horeca & Toerisme College in Nieuwegein ligt op schema. Na de zomervakantie van 2020 kunnen de studenten en medewerkers gebruik maken van deze geheel verbouwde inspirerende leeromgeving. Ons jaarlijkse ROCMN Uitblinkersgala in Stadsschouwburg Utrecht hebben we op een alternatieve manier georganiseerd, alle medewerkers konden hier via een livestream op afstand getuige van zijn.

We kunnen dus toch terugkijken op een succesvol jaar. Wil je terugkijken hoe succesvol?

Kijk dan op  https://jaarbeeld.rocmn.nl

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomervakantie! Komend studiejaar staan wij weer met nieuwe energie voor u klaar.

2 juli 2020
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: