Handreiking schoolkosten

Geld

ROC Midden Nederland vindt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een mbo-opleiding te volgen, ongeacht de financiële situatie. Wij bieden al vele jaren hulp bij het financieel ondersteunen van studenten in aantoonbaar moeilijke omstandigheden.

Financieel Spreekuur ROC Midden Nederland
Elke student van ROC Midden Nederland , die informatie en ondersteuning nodig heeft rondom financiële vraagstukken, zoals schoolkosten, DUO, schulden en de belastingdienst kan terecht bij het Financieel Spreekuur van het Studie & Loopbaancentrum (SLC).

Schoolkostenregeling Ministerie van Onderwijs
Ouders van minderjarige mbo-studenten, die een bol-opleiding volgen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 'Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen.' Het Ministerie van Onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven.

Meer informatie over de schoolkosten bij ROC Midden Nederland zijn te vinden op de pagina Schoolkosten. Ouders van minderjarige bol-studenten kunnen via dit formulier de minimaregeling aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de schoolkostenregeling van het Ministerie van Onderwijs op de website van de Mbo Raad.

10 juli 2018
Beauty College
Business & Administration College
Creative College
Gezondheidszorg College
Horeca & Toerisme College
Media, ICT & Design college
Sport College
Veiligheid & Defensie College
Welzijn College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: