Future Care Labs feestelijk geopend door minister De Jonge

Zorgrobot Zora kreeg een cadeau aangeboden door de minister.

Op maandag 14 januari 2019 vond door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opening plaats van drie nieuwe Future Care Labs, het Mobiele Zorglab en het Wijkleerbedrijf van ROC Midden Nederland in Utrecht. Zorgrobot Zora kreeg een cadeau aangeboden door de minister. De Future Care Labs zijn een antwoord op de veranderende arbeidsmarkt in de zorg. Om studenten en de huidige zorgprofessionals beter voor te bereiden op ontwikkelingen in hun vakgebied, heeft ROC Midden Nederland drie labs ontwikkeld op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ict.  

Techniek en zorg
De minister sprak over de relatie tussen techniek en zorg. "De vraag om goede zorg zal alleen maar verder toenemen - en de vraag om techniek in de zorg daarom ook. Maar we voelen er schroom bij: echte zorg is mensenwerk en dat kunnen we toch niet vervangen? Volgens mij moeten we daar anders naar leren kijken. Hoe? Door samen en met techniek de vragen in de zorg aan te pakken. En juist dat wennen aan deze techniek, dat vindt plaats in het mbo-onderwijs! De zorg is de grootste werkgever in Nederland. Als onderwijs een leidende rol speelt richting werkgevers in de zorg dan helpt dat." 

Cadeau voor zorgrobot
De openingshandeling was spannend: minister De Jonge overhandigde samen met studente Verpleegkunde Vivian Veen een 'visiespel', dat in lessen gebruikt kan worden, als cadeau aan zorgrobot Zora. Gelukkig bleek robot Zora netjes te kunnen bedanken en zei ze : 'Dank voor het kádo!' Ook maakte ze de minister nog een compliment voor zijn schoenen wat bij hem en het publiek in goede aarde viel.
Hugo de Jonge vroeg studente Vivian naar haar toekomstplannen. Vivian had daar een heel duidelijk antwoord op: "Ik wil werken in de revalidatie. Het geeft een voldaan gevoel dat mensen weer gezond naar huis kunnen."

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt
Een breed spectrum van Utrechtse en regionale partijen werkt samen aan een gezonde samenleving met kwaliteit van leven voor iedereen. Door de labs in te richten met state-of-the-art faciliteiten, worden studenten beter en meer toekomstgericht opgeleid voor de arbeidsmarkt, maar kunnen ook medewerkers uit het werkveld of vmbo getraind worden. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van de labs. Daarnaast introduceert ROC Midden Nederland het eerste Mobiele Zorglab in de regio Utrecht. Hierin staat de veranderende rol van de zorgprofessional centraal. Het Mobiele Zorglab is een interactieve leeromgeving en sluit evenals de Future Care Labs aan bij de nieuwe definitie van positieve gezondheid. Voor meer informatie zie: www.futurecarelabs.nl

Wijkleerbedrijf Vondellaan: vitaliteit in de wijk
Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een Beauty Salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

15 januari 2019
Gezondheidszorg College
ICT College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: