Feestelijke opening ontfocusruimte Campus Connect Center door Machteld Huber

Machteld Huber knipt lintje door onder ballonnenboog

Onlangs opende Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, de ontfocusruimte in het Campus Connect Center in Amersfoort. Samen met de partners van het RIF Gezond Stedelijk Leven en met medewerkers van ROC Midden Nederland werd het rode lint doorgeknipt en het glas geheven.

De ontfocusruimte in Amersfoort is een aanvulling op die in Utrecht en Nieuwegein. Deze ruimte – nu nog alleen voor medewerkers - kunnen medewerkers gebruiken voor een ontfocusmoment, massage of powernap. De ontfocusruimtes zijn onderdeel van de programma’s Gezond Stedelijk Leven en Sterk in je Werk van ROC Midden Nederland. Esther Marskamp, programmamanager Gezond Stedelijk Leven, vertelt: “We willen studenten én medewerkers de kans bieden op een vitaal en gezond leven. Tegen onze medewerkers zeggen we: gun jezelf een break tijdens een werkdag! Dit heeft een positieve invloed op heel veel factoren. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.”

Medewerkers motiveren én gezond houden
Machteld vertelde in haar lezing – in het kader van Positieve Gezondheid – hoe de brede blik op gezondheid bijdraagt aan het motiveren en gezond houden van je medewerkers. Na een carrière als huisarts en zelf ernstig ziek te zijn geweest, ontdekte ze dat mensen meer zijn dan hun aandoening. De focus ligt vaak teveel op hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Machteld heeft destijds ervaren dat gezondheid breder is dan afwezigheid van ziekte en klachten. “We moeten mensen motiveren en verleiden om anders te gaan leven, want de meeste winst valt te behalen door de aandacht van ziekte en zorg te verplaatsen naar gezondheid en preventie. Focus op de mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Mensen doen het liefst iets waar hun hart bij ligt.” Ze eindigt haar verhaal met: “Volg je hart, gebruik je hoofd en dóe er wat mee. Dat is Positieve Gezondheid.” 

Werkvoorbeelden uit de praktijk
Binnen het RIF-project werken we samen met partners in de regio aan vijf actielijnen. Elkaar inspireren is dan ook erg waardevol. Lizet van Ewijk (Hogeschool Utrecht) en Danny de Graaf (Sportivate) deelden tijdens de RIF-bijeenkomst mooie praktijkvoorbeelden rondom interprofessionele projecten. Zo onderzoekt Hogeschool Utrecht hoe hbo- en mbo-studenten al tijdens hun opleiding meer met elkaar kunnen samenwerken, omdat ze na hun opleiding ook zullen samenwerken met mensen van verschillende niveaus. Sportivate organiseert dynamisch onderwijs: ze verzorgt onder andere complete pauzeprogramma’s op basisscholen. Studenten van ROC Midden Nederland ondersteunen hierbij en nemen de activiteiten uiteindelijk over. 

Karin Swart vertelde namens de aangesloten VVT-instellingen dat zij vertegenwoordigd zijn in een platform waarin zij nadenken hoe onderwijs en werkveld beter met elkaar kunnen samenwerken en waarin ruimte is voor kennisdeling, experimenten en onderzoek op het gebied van zorgtechnologie. In het kader daarvan lopen docenten van ROC Midden Nederland binnenkort een dag mee in de verschillende zorginstellingen.

Onze projectactiviteiten zijn erop gericht om de toekomstige professionals te leren om met een brede blik op gezondheid te kijken. Goed omgaan met geld is hierin ook een aandachtspunt. Ramon Krans van a.s.r. Vitality vertelde over de gastlessen die zij op hun locatie hebben verzorgd voor studenten van ROC Midden Nederland tijdens de Week van het Geld. “We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid in het maken van de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie”, sluit Ramon af. Zo geven we samen met onze partners het RIF-project steeds meer vorm.

Bekijk een korte sfeerimpressie van het RIF-event

8 mei 2023
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: