Datum Onderwijsconferentie vmbo-mbo 030 voor 2020 bekend!

Onderwijsconferentie

Een paar maanden geleden, op 26 maart vond de regionale onderwijsconferentie vmbo-mbo plaats in de Munt in Utrecht. Dit was de eerste gezamenlijke regionale bijeenkomst op initiatief van de Utrechtse mbo-instellingen MBO Utrecht, Nimeto, Grafisch Lyceum, Wellantcollege en ROC Midden Nederland.

Uit de deelnemers enquête werd duidelijk dat het wenselijk is om dit jaarlijks te laten plaatsvinden. We zijn blij om te kunnen melden dat dit opnieuw gaat gebeuren op dinsdag 11 februari van 13.30-17.00 uur wederom in de Munt in Utrecht.

Het centrale thema van deze middag is: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 030. Een actueel regionaal thema waar veel verschillende organisaties bij betrokken zullen worden.

Verder kwam uit de enquête naar voren dat de inzet van mbo-studenten en vmbo-leerlingen enorm werd gewaardeerd.

Wil je er in 2020 bij zijn? Noteer deze datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt in het nieuwe schooljaar.

9 juli 2019
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: