Campus Amersfoort haalt geld op voor het goede doel.

Campus in actie 2019

Toon Hermans Huis Amersfoort
Ook dit jaar heeft Campus Amersfoort zich weer ingezet voor een goed doel;  het Toon Hermans Huis Amersfoort. THHA zet zich in voor mensen met kanker en hun dierbaren, ”Mensen die het moeilijk hebben zouden er niet alleen voor moeten staan.”

Een maand lang in actie
Op 3 december startte Campus in Actie met een campusbrede aftrap in alle klassen. Aan de hand van een filmpje werd duidelijk gemaakt waarvoor en hoe studenten en docenten konden bijdragen. De hele maand is met verschillende initiatieven geld opgehaald voor het door studenten zelf gekozen goede doel.

De 24 uurs marathon en meer
Na het succes van vorig jaar heeft het Gezondheidszorg college dit jaar ruim drieduizend euro opgehaald met de 24 uurs marathon. Het Sport college heeft de marathon net achter de rug en succesvol afgesloten. Op het Media ICT & Design college is een kerstmarkt georganiseerd waar studenten diensten aanboden als portretfotografie. Er werd zalm gerookt en oliebollen verkocht, een quiz georganiseerd en gespind.

Kerstborrel  
Het bedrag werd uitgereikt tijdens de kerstborrel op Campus Amersfoort. Ebby Pelsma, college directeur Amersfoort, opende de kerstborrel; “ Wij zijn een school van morgen, maar ook van overmorgen, wat mij betreft is ROC Midden Nederland de school van het jaar!”

Cheque
Alle initiatieven leverden een totaalbedrag op van € 6.026,28. In de vorm een cheque overhandigden Mika van Dijk en Quinsey Rebel, beiden student op het Sport college, de donatie aan Gonda Peters (werving en organisatie) en Bertine Vogelzang (fondsenwerving) die namens het Toon Hermans Huis Amersfoort aanwezig waren. “Fantastisch dat jullie studenten ook aan andere mensen denken, wij moeten het hebben van samenwerkingen zoals we met jullie hebben opgezet.”

20 december 2019
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: