Campus in actie!

Campus in actie

Ieder jaar werken alle studenten en docenten van de Campus Amersfoort samen aan een goede doelenactie in december. In dit bijzondere jaar geven we daar een hele persoonlijke draai aan. Er is geen geld opgehaald, maar tijd geïnvesteerd. Bewoners van in totaal 18 verzorgings- en verpleeghuizen - in en om Amersfoort - ontvangen een persoonlijke kerstwens van onze studenten. Want niemand mag met deze kerst alleen zijn.

21 december 2020
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: