Auto-inbrekers opgelet!

Dinsdag 28 juni presenteerden 16 tweedejaars studenten opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) hun rapport. Hierin staat hoe de auto-inbraken op de parkeerplaats van de Blokhoeve kunnen worden teruggedrongen. De studenten hielden hun presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis Nieuwegein voor hun opdrachtgever, de gemeente Nieuwegein. Hierbij waren aanwezig dhr. Frans Backhuijs (Burgemeester van Nieuwegein), mw. Laura Vicino (Teamleider Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid), Rianne Diepeveen (Wijkmanager),
Politie Nieuwegein en de wijkagent van de wijk Blokhoeve.

Hoog aantal auto-inbraken
De opdracht hield in informatie vergaren over de inbraakproblematiek op de parkeerplaats van de Blokhoeve  en kijken naar maatregelen die gemeente en politie, maar misschien ook wel de bedrijven en bezoekers kunnen nemen om de situatie aan te pakken.  Op het parkeerterrein van de Blokhoeve heeft men al geruime tijd te maken met een hoog aantal auto-inbraken. Ondanks inspanningen van verschillende partijen blijven de aantallen auto-inbraken op deze locatie hoog.

Echte praktijkopdrachten
Het Veiligheid & Defensie College wil locatie als deze gebruiken om studenten van de opleiding HTV na te laten denken over mogelijke oplossingen die de veiligheid bevorderen. Juist door echte praktijkopdrachten zoals deze, streeft het college ernaar om de praktijk zo veel mogelijk in het onderwijs te brengen. Dit zorgt ervoor dat de overstap naar een werkomgeving zo klein mogelijk wordt.

Volgend schooljaar weer verder
Na de zomervakantie zal er een vervolg komen op het plan van aanpak die zij hebben gepresenteerd. Een volgende klas studenten HTV zullen hiermee aan de slag gaan. Dit alles ook weer in samenspraak met zowel gemeente Nieuwegein als politie.