MBO keuzedelen

Tijdens de opleiding krijgen studenten vakken die voorbereiden op een beroep en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Naast deze standaardvakken, is er ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kan een deel van de opleiding zelf worden ingevuld en kiest de student keuzedelen die aansluiten bij interesses en toekomstdromen!

Vanuit de opleiding worden keuzedelen aangeboden. Dat kunnen keuzedelen zijn waarmee verder gespecialiseerd kan worden in het beroep of keuzedelen die voorbereiden op een volgende opleiding, zoals het keuzedeel ‘voorbereiding op het hbo’.

Na de opleiding meteen werken?

Als een student na de opleiding aan het werk wil, kunnen de keuzedelen hem onderscheiden van medestudenten. Iedereen kan zich in een ander onderwerp hebben verdiept.  Keuzedelen die met een voldoende zijn afgerond, komen op het diploma te staan. Met dit diploma kan de toekomstige werkgever zien wat iemand extra in huis heeft.

Na de opleiding verder leren?

Als een student na de opleiding een volgende mbo-opleiding wil gaan doen of start met een hbo-opleiding is het slim om tijdens de opleiding te kiezen voor keuzedelen die daarop voorbereiden. De keuzedelen die gedaan zijn, kunnen in de volgende opleiding zorgen voor vrijstellingen of een makkelijkere start.

Welke keuze?

De student kind kiest de keuzedelen. Wat de keuze is verschilt per college en vaak per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: oriëntatie op ondernemerschap, fotografie, werken in het buitenland of digitale vaardigheden.