Vakantie

Schoolvakantie voor studenten mbo en VAVO Lyceum

Let op: onze vakantieplanning wijkt af van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. De lessen beginnen in de week van 24 augustus. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties. 
 

2019  
Herfstvakantie Maandag 21 oktober t/m zondag 27 oktober
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
   
2020  
Voorjaarsvakantie Maandag 24 februari t/m zondag 1 maart
Tweede Paasdag Maandag 13 april
Meivakantie

Maandag 27 april t/m zondag 10 mei
VAVO Lyceum wijkt af i.v.m. examens:
donderdag 23 april t/m woensdag 6 mei

Hemelvaart Donderdag 21 & vrijdag 22 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 1 juni
Zomervakantie  Maandag 13 juli t/m zondag 23 augustus

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: