Vakantie

Schoolvakantie voor studenten mbo en VAVO Lyceum

Let op: onze vakantieplanning kan afwijken van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties. 

Wanneer je eerste lesdag is na de zomervakantie, hoor je uiterlijk in juli voordat de vakantie begint. 
 

2021  
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari t/m zondag 28 februari
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april
Tweede Paasdag Maandag 5 april
Meivakantie Maandag 26 april t/m zondag 9 mei
Hemelvaart Donderdag 13 mei & vrijdag 14 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei
Zomervakantie Maandag 19 juli t/m zondag 29 augustus

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: