Vertrouwenscontactpersoon

Voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van jouw college of locatie. De vertrouwenscontactpersoon houdt zich bezig met zaken/problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, discriminatie, racisme, radicalisme, agressie, geweld, en pesten. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten en vragen over ongewenst gedrag door een medestudent of een werknemer van ROC Midden Nederland. Contact met de vertrouwenscontactpersoon kan:

  • Via de receptie van de locatie, de vertrouwenscontactpersoon is dan snel aanspreekbaar
  • Via Check It: studenten kunnen anoniem chatten met een medewerker van schoolmaatschappelijk werk
  • Via de studentportal Mijn ROCMN onder 'algemene informatie'. Hier is informatie over vertrouwenscontactpersonen en een studentenversie van het klachtenreglement te vinden

Ouders, verzorgers en belanghebbenden kunnen de vertrouwenscontactpersonen bereiken via de receptie van de locatie.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: