Medezeggenschap Studenten

ROC Midden Nederland hecht veel waarde aan studentenmedezeggenschap en studentparticipatie. Het meedoen en meedenken van studenten om onze organisatie en het onderwijs beter te maken! Er is een Centrale Studentenraad die de belangen van alle studenten die hier een opleiding volgen vertegenwoordigt. Daarnaast heeft elk college een eigen studentenraad, de Centrale studentenraad en de studentenraden van de colleges hebben regelmatig contact met elkaar en ze hebben allebei enorm veel rechten, plichten en bevoegdheden. Zo mogen de leermiddelenlijsten goedkeuren, hebben ze instemrecht op de hoofdlijnen van de begroting, de klachtenregeling en het studentstatuut. Daarnaast mogen ze advies geven over beëindigen en beginnen van opleidingen. Een erg belangrijk orgaan dat de organisatie serieus neemt! Al deze rechten en plichten liggen vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

De Centrale Studentenraad en de studentenraden binnen de colleges zijn altijd op zoek naar studenten die willen helpen en willen meedenken om ons ROC beter te maken! Als laatste is het voor jou als student mogelijk om mee te praten en mee te denken doormiddel van wandelganggesprekken, studentenpanels en pizzasessies! Heb je zelf een idee en wil je kijken wat er mogelijk is? Stuur dan een e-mail naar: csr@rocmn.nl of denkmee@rocmn.nl

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: