Centrale Studentenraad

Ons wordt altijd vertelt dat wij als jongeren, studenten, de toekomst zijn. Dit wordt vaak opgevolgd door: hoe beter onze opleidingen zijn, hoe groter onze kans is op een welvarende toekomst. Op een baan die aansluit op onze opleiding, die ons voorbereid op de arbeidsmarkt of dat wij zijn klaargestoomd om door te studeren. Dingen die wij als studenten ook vinden en willen.

Maar voor het zover is, zijn wij nu hier, bij ROC Midden Nederland. Wij volgen hier allemaal een opleiding. En die opleiding, vanuit welk college dan ook, moet dus goed zijn. Wij vinden het belangrijk dat een student zich veilig voelt op school. Dat iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en de mogelijkheid krijgt om te groeien en te excelleren. Waar een school voor is bedoeld.

Door mee te denken over vraagstukken zoals: de roosters die wij krijgen, het vinden van een stageplek of de begeleiding hiervan. Hoe burgerschap op school een invulling krijgt, hoe de kantines of lokalen op school zijn en hoe wij eigenlijk het beste leren, kunnen wij de school samen verbeteren.

Een van de manieren om dit doen is door in gesprek te gaan met docenten, managers, en de directie. Ze vertellen wat wij vinden wat er goed gaat, maar dus ook waar wij vinden dat er knelpunten zijn en wat wij graag zouden willen om ons onderwijs en onze tijd op deze school alleen nog maar beter te maken. De Centrale Studentenraad die vorig jaar – op initiatief van ons als studenten zelf – is opgericht, kan daar bij helpen. Maar, daar hebben wij ook jullie hulp bij nodig. Wij horen graag wat jij denkt dat er beter kan en wij gaan graag in gesprek met de studentenraden die er al binnen de colleges zijn.

Wij hopen zo te laten zien dat het belangrijk is om je mening te geven, en dat er naar die mening geluisterd wordt. Wij zijn erg blij dat de directie van ROC Midden Nederland dit ook belangrijk vindt. Dat er nu een medezeggenschapsregelement ligt waar wij aan mochten meedenken en dat er structureel een bedrag is uitgetrokken om er voor te zorgen dat studentparticipatie – het meedenken en meedoen in de school – wordt aangejaagd.

Dus, heb je als student een vraag of een klacht of wil een keer met ons meedenken? Mail ons dan vooral op csr@rocmn.nl. Want samen met jullie staan wij sterker en maken wij een betere school!

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: