Lesgeld en schoolkosten

Let op: voor studenten van het VAVO Lyceum gelden andere schoolkosten.

Als student (of ouders/verzorgers) kom je in het middelbaar beroepsonderwijs voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft in de zomer van 2018 de regels over wie welke kosten betaalt aangescherpt .

Een mbo-school is verantwoordelijk voor de basisuitrusting en de bijzondere leermiddelen voor hun studenten. Denk bijvoorbeeld aan machines, gereedschappen, instrumenten, koksmessen, praktijkmaterialen, computers, software zoals een studentvolgsysteem, entreegelden voor verplichte excursies of een schoolpas.

Als student ben je verantwoordelijk voor de leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan boeken, readers, schriften en mappen. Ook onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals kleding, uniform, schoeisel en persoonlijk beschermingsmateriaal, moet je zelf aanschaffen. Maar ook een vaccinatie of een Sport Medisch Advies.

Bol- of bbl-opleiding

De wettelijke kosten van een mbo-opleiding zijn voor een bol-opleiding en bbl-opleiding verschillend.

Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol)

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor schooljaar 2020 - 2021: € 1.202,-. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Houd daarnaast rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt voor het komend school.

Als je op 1 augustus ingeschreven staat, betaal je altijd lesgeld voor het volledige cursusjaar. Als je je opleiding al in de loop van het jaar afrondt, kun je onder voorwaarden een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen.
Stop je met je studie, dan moet je in sommige gevallen ook je prestatiebeurs terugbetalen (basisbeurs, aanvullende beurs en OV-jaarkaart).

Schoolkostenregeling voor minderjarige mbo-studenten (bol)

Het ministerie van onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven. Meer informatie over deze tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen. Om te zien of u in aanmerking komt voor deze regeling, en om deze aan te vragen, ga naar www.rocmn.nl/minimaregeling

Cursusgeld beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2020 - 2021 het cursusgeld:

  • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 250,-
  • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 606,-

Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in rekening gebracht bij jou of jouw werkgever (als die de opleiding betaalt).

Houd daarnaast rekening met kosten voor leermiddelen en persoonlijke onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt voor het komend school. 

Financiële ondersteuning via FiS

Studenten kunnen met al hun financiële vragen naar de medewerkers van het Financieel Spreekuur (het FiS) van het Studie & Loopbaancentrum (SLC). Het FiS ondersteunt bij financiële vragen over DUO, verzekering, schoolkosten, werk enz.

Hoe bereik je FiS

Studiefinanciering en OV-kaart

Alle mbo-studenten, ongeacht de leeftijd, die een bol-opleiding volgen hebben recht op een ov-jaarkaart waarmee je kosteloos kunt reizen.

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering. Je hebt dan recht op een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: