Toelating tot een opleiding

Het mbo kent vier niveaus. Of je wordt toegelaten tot een opleiding wordt bepaald door het diploma van je vooropleiding. Heb je de juiste vooropleiding, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding (m.u.v. van selectie-opleidingen). 

Vanwege Covid-19 heeft de overheid besloten om de landelijke mbo-aanmelddatum te verplaatsen van 1 april naar 1 mei. 

  • Entreeopleidingen

Vooropleiding: geen diploma
Doorstroom: niveau 2 of werk

  • Niveau 2

Vooropleiding: vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Doorstroom: niveau 3 of werk

  • Niveau 3 of niveau 4

Vooropleiding: vmbo kader, theoretische of gemende leerweg
Vooropleiding: havo of vwo ongediplomeerd overgangsbewijs klas 3 naar 4
Doorstroom:    niveau 3 naar niveau 4 of werk 
                           niveau 4 naar hbo of werk

  • Niveau 4

Vooropleiding: havo-diploma
Doorstroom: hbo of werk 

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Er zijn opleidingen met afwijkende of aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingen van het Sport College, Veiligheid & Defensie College, de Nederlandse Pop Academie, Theater (performer), de tweetalige International Business Studies en onze dansopleiding hebben selectie- of auditieprocedures. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het versneld afronden van een opleiding, moet je ook voldoen aan aanvullende toelatingsvoorwaarden. Alle voorwaarden voor toelating tot deze opleidingen vind je op de betreffende collegewebsites bij de opleidingsinformatie.

Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Hoe dit werkt en wat deze procedure inhoudt leggen we hier uit. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: