Toelating tot een opleiding

Het mbo kent vier niveaus. Of je wordt toegelaten tot een opleiding wordt bepaald door het diploma van je vooropleiding. Heb je de juiste vooropleiding, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding (m.u.v. van selectie-opleidingen). 

  • Entreeopleidingen

Vooropleiding: geen diploma
Doorstroom: niveau 2 of werk

  • Niveau 2

Vooropleiding: vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Doorstroom: niveau 3 of werk

  • Niveau 3 of niveau 4

Vooropleiding: vmbo kader, theoretische of gemengde leerweg
Vooropleiding: havo of vwo ongediplomeerd overgangsbewijs klas 3 naar 4
Doorstroom:    niveau 3 naar niveau 4 of werk 
                           niveau 4 naar hbo of werk

  • Niveau 4

Vooropleiding: havo-diploma
Doorstroom: hbo of werk 

Aanvullende toelatingsvoorwaarden

Er zijn opleidingen met aanvullende toelatingsvoorwaarden, dat noemen we selectie-opleidingen. Opleidingen van het Sport College, Veiligheid & Defensie College, Theater (performer), De Dansopleiding en de tweetalige International Business Studies hebben selectie- of auditieprocedures.

Ook bij onze mhbo-opleidingen gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden. 

Toelatingsonderzoek

Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Hoe dit werkt en wat deze procedure inhoudt leggen we hier uit. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: