Passend onderwijzen en ondersteunen

ROC Midden Nederland biedt passend onderwijs. We vinden het belangrijk dat al onze studenten goed begeleid worden in hun ontwikkeling. Als je beperkingen hebt die je mogelijk (kunnen) belemmeren in je loopbaan en/of leerproces, bekijken we samen welke extra begeleiding of ondersteuning je nodig hebt om je schoolloopbaan succesvol voort te zetten.

Persoonlijk gesprek

Voor een goede start is het belangrijk dat je bij je aanmelding al aangeeft dat je een chronische ziekte, handicap of andere beperking hebt. Geef aan welke ondersteuning je op je vorige school kreeg en welke ondersteuning je verwacht nodig te hebben in het mbo. Vermeld dit in je digitaal doorstroomdossier (DDD) en stuur dat mee met je aanmelding. We kunnen dan in een kennismakingsgesprek bespreken welke begeleiding wij je kunnen bieden. Alles om ervoor te zorgen dat jij goed van start kunt gaan met je opleiding!

studenten Toerisme

Ondersteuningsprofiel Passend onderwijs

Het  Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs geeft een beeld van welke ondersteuning mogelijk is. De mogelijkheden verschillen per opleiding en beroepscontext en zijn afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt.

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar @email

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: