Leerwegen en niveaus

Vanuit het vmbo, mbo of de havo kun je instromen in het mbo. Je vooropleiding (leerweg) bepaalt op welk mbo-niveau je kunt starten. Na je diplomering op het mbo kun je naar een volgend mbo-niveau doorstromen, verder studeren aan het hbo of gaan werken.

Twee typen mbo-onderwijs: bol en bbl

Je kunt een opleiding volgen via de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Bol: school en stage

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Volg je een bol-opleiding dan volg je lessen op school en daarnaast ga je verschillende keren op stage in de beroepspraktijk.   

Student in gesprek met docent

Bbl: werken en leren

Wil je veel in de praktijk leren en minder naar school gaan? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je gaat 4 dagen per week werken bij een erkend leerbedrijf en je gaat 1 dag per week naar school. Op de website van stagemarkt vind je alle erkende leerbedrijven en de beschikbare leerwerkplekken.

Studenten aan het werk

Switchen tussen bol en bbl

Je kunt overstappen tussen een bol- en bbl-opleiding. Bijvoorbeeld als je start met een bol-opleiding en na je stage kan blijven werken bij je stagebedrijf. In overleg met je opleiding mag je dan meestal overstappen naar de bbl-variant van je opleiding (als die er is).

Vier opleidingsniveaus

Het mbo-onderwijs heeft vier opleidingsniveaus. Jouw vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt starten. 

Entree (niveau 1) Assistentenopleiding
Niveau 2 Basisberoepsopleiding
Niveau 3 Vakopleiding
Niveau 4 Middenkaderopleiding

Entreeopleiding

Je werkt als assistent en je voert eenvoudige taken uit onder begeleiding van collega’s. Je kunt op dit niveau beginnen zonder vooropleiding. 

Niveau 2: Basisberoepsopleiding

Je wordt opgeleid tot vakman/vakvrouw. Je bent vooral praktisch bezig en doet uitvoerend werk. Je kunt op dit niveau beginnen als je een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebt behaald.  

Niveau 3: Vakopleiding

Je kunt zelfstandig aan de slag in jouw vakgebied. Je kunt op dit niveau beginnen met een diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg of met een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar 4. 

Niveau 4: Middenkaderopleiding

Je voert volledig zelfstandig je werk uit en bent breed inzetbaar. Ook kun je een specialisatie ontwikkelen of een leidinggevende functie vervullen. Je kunt doorstromen naar het hbo. Je kunt op dit niveau beginnen als je een diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg hebt. Of als je minimaal een overgangsbewijs hebt van havo/vwo 3 naar 4.

Niveau 4 MHBO

Je kunt op dit niveau beginnen als je een vmbo diploma theoretische leerweg hebt met de minimaal vereisten cijfers (zoals vermeld bij de opleidingsinfo) op je eindlijst. En met minimaal een overgangsbewijs van havo/vwo 4 naar 5. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: